Lotto นิวยอร์ก | การออกรางวัล โอกาสถูกและภาษี | theLotter
 

ข้อมูลลอตเตอรี่ นิวยอร์ก - Lotto

ช่วงการเลือกหมายเลข 6/59
จะจัดขึ้นในอีก นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา
กำหนดการ
(เวลาออกรางวัลในท้องถิ่น)
ประเภทแจ็กพอต เงินสด
ข้อกำหนดในการเสียภาษี เงินรางวัลของลอตเตอรี่ตัวนี้ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย มีอัตราภาษีสามขั้น ขั้นที่ 1: ปลอดภาษีจนถึง 599.99 ดอลลาร์สหรัฐ ขั้นที่ 2: เงินรางวัลใดๆ ระหว่าง 600 ถึง 4,999.99 ดอลลาร์สหรัฐอยู่ภายใต้อัตราภาษีที่ 30% สำหรับชาวต่างชาติ ขั้นที่ 3: เงินรางวัลใดๆ ที่สูงกว่า 5,000 ดอลลาร์สหรัฐอยู่ภายใต้อัตราภาษีที่ 38.82% สำหรับชาวต่างชาติ ตรวจสอบกับกฎหมายการเสียภาษีในประเทศที่คุณพำนักอยู่หากต้องการข้อมูลการเสียภาษีท้องถิ่นอื่นใดที่คุณอาจต้องเสีย

โอกาสในการถูกรางวัล นิวยอร์ก - Lotto

แสดง
รางวัล ทายถูก โอกาสถูกรางวัล
1 เงินรางวัล 6 1:45,057,474
2 เงินรางวัล 5+1 1:7,509,579
3 เงินรางวัล 5 1:141,690
4 เงินรางวัล 4 1:2,180
5 เงินรางวัล 3 1:96