Lotto เบลเยียม | โอกาสถูกและการแบ่งย่อยรางวัล | theLotter
 
 
 

ข้อมูลลอตเตอรี่ เบลเยียม - Lotto

ช่วงการเลือกหมายเลข 6/45
จะจัดขึ้นในอีก เบลเยียม
กำหนดการ
ประเภทแจ็กพอต เงินสด
ข้อกำหนดในการเสียภาษี ในขณะนี้ เราไม่เสนอบริการซื้อสลากออนไลน์สำหรับลอตเตอรี่ตัวนี้ เพื่อตรวจสอบว่าคุณต้องเสียภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ เราขอให้คุณตรวจสอบในเว็บไซต์ของผู้ประกอบการอย่างเป็นทางการ ตรวจสอบกับกฎหมายการเสียภาษีในประเทศที่คุณพำนักอยู่หากต้องการข้อมูลการเสียภาษีท้องถิ่นอื่นใดที่คุณอาจต้องเสีย

โอกาสในการถูกรางวัล เบลเยียม - Lotto

แสดง
รางวัล ทายถูก โอกาสถูกรางวัล
1 เงินรางวัล 6 1:8,145,060
2 เงินรางวัล 5+1 1:1,357,510
3 เงินรางวัล 5 1:35,724
4 เงินรางวัล 4+1 1:14,290
5 เงินรางวัล 4 1:772
6 เงินรางวัล 3+1 1:579
7 เงินรางวัล 3 1:48
8 เงินรางวัล 2+1 1:64
9 เงินรางวัล 1+1 1:18