Lotto ออสเตรีย | โอกาสถูกรางวัล ภาษีและอื่นๆ | theLotter
 

ข้อมูลลอตเตอรี่ ออสเตรีย - Lotto

ช่วงการเลือกหมายเลข 6/45
จะจัดขึ้นในอีก ออสเตรีย
กำหนดการ
(เวลาออกรางวัลในท้องถิ่น)
ประเภทแจ็กพอต เงินสด
ข้อกำหนดในการเสียภาษี เงินรางวัลลอตเตอรี่จะจ่ายโดยปลอดภาษี ตรวจสอบกับกฎหมายการเสียภาษีในประเทศที่คุณพำนักอยู่หากต้องการข้อมูลการเสียภาษีท้องถิ่นอื่นใดที่คุณอาจต้องเสีย

โอกาสในการถูกรางวัล ออสเตรีย - Lotto

แสดง
รางวัล ทายถูก โอกาสถูกรางวัล
1 เงินรางวัล 6 1:8,145,060
2 เงินรางวัล 5+1 1:1,357,510
3 เงินรางวัล 5 1:35,724
4 เงินรางวัล 4+1 1:14,290
5 เงินรางวัล 4 1:772
6 เงินรางวัล 3+1 1:579
7 เงินรางวัล 3 1:48
8 เงินรางวัล 2+1 1:64
9 เงินรางวัล 1+1 1:18
10 เงินรางวัล 0+1 1:16