ข้อมูลลอตเตอรี่ โรมาเนีย - Lotto 6/49

ช่วงการเลือกหมายเลข 6/49
จะจัดขึ้นในอีก โรมาเนีย
กำหนดการ
(เวลาออกรางวัลในท้องถิ่น)
ประเภทแจ็กพอต เงินสด
ข้อกำหนดในการเสียภาษี เงินรางวัลของลอตเตอรี่ตัวนี้ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย มีอัตราภาษีสามขั้น ขั้นที่ 1: เงินรางวัลสูงถึง 66,750 ลิวโรมาเนียอยู่ภายใต้อัตราภาษีที่ 1% ขั้นที่ 2: ส่วนของเงินรางวัลระหว่าง 66,750 ลิวโรมาเนียถึง 445,000 ลิวโรมาเนียอยู่ภายใต้อัตราภาษีเหมาจ่ายที่ 667.50 ลิวโรมาเนียและอยู่ภายใต้อัตราภาษี 16% สำหรับจำนวนเงินที่สูงกว่า 66,750 ลิวโรมาเนีย ขั้นที่ 3: ส่วนใดๆ ของเงินรางวัลที่เกิน 445,000 ลิวโรมาเนียอยู่ภายใต้อัตราภาษีเหมาจ่ายที่ 61,187.50 ลิวโรมาเนียและอยู่ภายใต้อัตราภาษี 25% สำหรับจำนวนเงินที่สูงกว่า 445,000 ลิวโรมาเนีย ตรวจสอบกับกฎหมายการเสียภาษีในประเทศที่คุณพำนักอยู่หากต้องการข้อมูลการเสียภาษีท้องถิ่นอื่นใดที่คุณอาจต้องเสีย

โอกาสในการถูกรางวัล โรมาเนีย - Lotto 6/49

แสดง
รางวัล ทายถูก โอกาสถูกรางวัล
1 เงินรางวัล 6 1:13,983,816
2 เงินรางวัล 5 1:54,201
3 เงินรางวัล 4 1:1,032
4 เงินรางวัล 3 1:57