Daily Million | ข้อมูลการออกรางวัลไอร์แลนด์ | theLotter
 
 
 

ข้อมูลลอตเตอรี่ ไอร์แลนด์ - Daily Million

ช่วงการเลือกหมายเลข 6/39
จะจัดขึ้นในอีก ไอร์แลนด์
กำหนดการ
(เวลาออกรางวัลในท้องถิ่น)
ประเภทแจ็กพอต เงินสด
ข้อกำหนดในการเสียภาษี เงินรางวัลของลอตเตอรี่ตัวนี้ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย มีอัตราภาษีสองขั้น ขั้นที่ 1: ปลอดภาษีจนถึง 70,000 เปโซโคลอมเบีย ขั้นที่ 2: ส่วนใดๆ ของเงินรางวัลที่เกิน 70,000 เปโซโคลอมเบียอยู่ภายใต้อัตราภาษีที่ 20% ตรวจสอบกับกฎหมายการเสียภาษีในประเทศที่คุณพำนักอยู่หากต้องการข้อมูลการเสียภาษีท้องถิ่นอื่นใดที่คุณอาจต้องเสีย

โอกาสในการถูกรางวัล ไอร์แลนด์ - Daily Million

แสดง
รางวัล ทายถูก โอกาสถูกรางวัล
1 เงินรางวัล 6 1:3,262,623
2 เงินรางวัล 5+1 1:543,771
3 เงินรางวัล 5 1:16,993
4 เงินรางวัล 4+1 1:6,797
5 เงินรางวัล 4 1:439
6 เงินรางวัล 3+1 1:329
7 เงินรางวัล 3 1:33