Cash 5 นิวเจอร์ซีย์ | ข้อมูลโอกาสและภาษี | theLotter
 
 
 

ข้อมูลลอตเตอรี่ นิวเจอร์ซีย์ - Cash 5

ช่วงการเลือกหมายเลข 5/43
จะจัดขึ้นในอีก นิวเจอร์ซีย์, สหรัฐอเมริกา
กำหนดการ
(เวลาออกรางวัลในท้องถิ่น)
ประเภทแจ็กพอต เงินสด
ข้อกำหนดในการเสียภาษี เงินรางวัลของลอตเตอรี่ตัวนี้ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย มีอัตราภาษีสามขั้น ขั้นที่ 1: ปลอดภาษีจนถึง 599.99 ดอลลาร์สหรัฐ ขั้นที่ 2: เงินรางวัลใดๆ ระหว่าง 600 ถึง 9,999.99 ดอลลาร์สหรัฐอยู่ภายใต้อัตราภาษีที่ 30% สำหรับชาวต่างชาติ ขั้นที่ 3: เงินรางวัลใดๆ ที่สูงกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐอยู่ภายใต้อัตราภาษีที่ 38% สำหรับชาวต่างชาติ ตรวจสอบกับกฎหมายการเสียภาษีในประเทศที่คุณพำนักอยู่หากต้องการข้อมูลการเสียภาษีท้องถิ่นอื่นใดที่คุณอาจต้องเสีย

โอกาสในการถูกรางวัล นิวเจอร์ซีย์ - Cash 5

แสดง
รางวัล ทายถูก โอกาสถูกรางวัล
1 เงินรางวัล 5 1:962,598
2 เงินรางวัล 4 1:5,066
3 เงินรางวัล 3 1:137