Lotteriregler | Online Lotteri Policy | theLotter
 
 
 

theLotter™ Sekretesspolicy

Detta är sekretesspolicyn (Sekretesspolicy) som styr hur vi, The Lotter Enterprises Ltd. (”theLotter”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”, använder Personlig Information (definierad nedan) som vi samlar in, får och förvarar om individer som besöker vår sajt www.theLotter.com (tillsammans med dess underdomäner, innehåll och tjänster, ”Sajten”). Denna Sekretesspolicy är del av Användarvillkoren, tillgängliga på www.theLotter.com\terms ("Villkor").

 1. Introduktion
  1.1.
  Personlig Information.  Vi har implementerat denna Sekretesspolicy eftersom din integritet och sekretessen av andra Sajt Användare är viktig för oss. Vi tillhandahåller denna Sekretesspolicy för att förklara vår praxis för online information och valen du kan göra om hur din Personlig Information samlas in och används i samband med Sajten, samt speciella tjänster som vi erbjuder via eller i samband med Sajten. ”Personlig Information” betyder all information som kan användas, ensamt eller i samband med annan information, för att personligen identifiera en individ, inklusive men inte begränsat till, ett för- och efternamn, en personlig profil, en e-postadress, en hem- eller annan fysisk adress eller annan kontaktinformation. 
  1.2.
  Engelska och Översatta Versioner. Om du läser en översättning av Sekretesspolicyn på ett språk annat än engelska uppmärksammar du och accepterar att (i) engelska är den officiella versionen; (ii) den icke-engelska versionen endast ges till dig av bekvämlighetsskäl och den översatta versionen kommer inte gälla som en överrenskommelse; samt att (iii) i det fall att det finns bristande i överrensstämmelser mellan den engelska och den icke-engelska versionen kommer den engelska versionen att gälla och vara styrande. 
  1.3.
  Samtycke och Modifiering.  Genom att använda Sajten samtycker du till villkoren av denna Sekretesspolicy och till theLotters behandling av personuppgifter för de ändamål som anges häri. Om du inte accepterar denna Sekretesspolicy ber vi dig att inte använda Sajten. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra Sekretesspolicyn; om vi gör så kommer vi meddela dig via e-post, till din angivna e-postadress eller publicera den ändrade Sekretesspolicy på Sajten. Varje sådan ändring ska träda i kraft efter tio (10) dagar efter meddelandet och om du fortsätter att använda Sajten efter detta betyder det att du accepterar ändringarna. 
 2. Vilken Personlig Information Vi Samlar och Hur Vi Samlar Den.

  Vi kräver för tillfället inte att du ger oss Personlig Information för att få tillgång till generell information tillgänglig på Sajten. Vi får och/eller samlar in information från dig på följande sätt: 

  2.1.
  Konto. För att kunna ge dig speciella tjänster via Sajten, kan det krävas att du skapar ett konto (”Konto”). När du skapar ett Konto kommer du bli tillfrågad om att ge oss speciell obligatorisk information, så som ditt förnamn, ditt användarnamn, din externa e-postadress (så som ett Hotmail eller Gmail konto), och lösenord som du kommer att använda för ditt Konto. 
  2.2.
  Tjänster.  Vi kan samla in, få och förvara Personlig Information in samband med speciella tjänster som vi ger på och via Sajten. Sådan information kan inkludera ditt namn, extern e-postadress och mobiltelefonnummer. Om du deltar i vår Tipsa En Vän Tjänst kommer du bidra med och vi kommer att få, e-postadressen till dina vänner som du önskar att hänvisa till Sajten (varje en ”Vän”). Ditt deltagande i någon sådan tjänst är frivillig och du har vid alla tillfällen valet att välja om du vill ge ut någon Personlig Information. 
  2.3.
  Överföringar av Betalningar till Dig. Du kan vara berättigad till att få speciella summor överförda från oss till dig (t.ex. i samband med lotterivinster). I fall att vi utför dessa, kommer du först att behöva ge oss speciell Personlig Information angående din föredragna betalningsmetod. Sådan information kan inkludera ditt bankkonto eller kreditkortsnamn och nummer. 
  2.4.
  Köp. Sajten kan inkludera alternativet att köpa speciella produkter eller tjänster från oss. Om du vill köpa en produkt eller tjänst från oss kommer vi behöva tillräckligt mycket information från dig för att fullfölja en transaktion. Sådan information kan inkludera ett kreditkortsnummer och relaterade konto, faktureringsadress, faktura relaterad information och annan data som krävs för att behandla beställningen. Vi kan även uppdatera sådana data om du ger oss tillstånd att fakturera dig eller ditt kreditkort för återkommande avgifter så som månatliga eller andra typer av periodiska betalningar. Vi kan använda verktyg, mjukvara och tjänster av en tredjeparts tjänstleverantör för att behandla transaktioner för vår räkning i vilket fall du uppmärksammar och accepterar att granska och vara bunden till användarvillkoren och sekretesspolicyn från den nämnda tredjepartstjänstleverantören. Förutom vad som anges häri, kommer vi inte dela din finansiella  personliga information med någon tredjepart eller enhet. 
  2.5.
  Identifiering och Verifiering av Information. För att kunna delta i vissa tjänster (så som utdrag eller deposition av pengar från eller till ditt Konto), kan det vara nödvändigt att först ge oss speciell identifierings- eller verifikationsinformation som vi kräver för att behandla din förfrågan. Sådan information kan inkludera en kopia av ditt pass, körkort, ID kort, elräkning (för bevis på adress), och eller en kopia på fram- och baksidan på kreditkortet som du använder i samband med Kontot (vi kan begära att du täcker och inte sänder oss kreditkortets verifikationskod (CVV) nummer; om vi får ditt CVV nummer kommer vi använda kommersiellt rimliga insatser för att radera och inte förvara detta och kan fråga dig att skicka en ny kopia av ditt kreditkort utan ett synligt CVV nummer). 
  2.6.
  'Kontakta Oss' Information.  Om du skickar en ”kontakta oss” eller ”chatt” förfrågan, antingen genom ett online formulär som vi gör tillgängligt genom att använda ett online verktyg eller e-postadress som vi tillhandahåller, kan det krävas att du även ger oss speciell information så som ditt förnamn eller en extern e-postadress. Du kan även välja att lägga till annan Personlig Information. 
  2.7.
  Logg Filer.  Webbplatsen kan använda sig av loggfiler. Informationen i dessa loggfiler inkluderar internetprotokoll (IP), adresser, typ av webbläsare, Internetleverantör (ISP), datum/tid stämpel, hänvisnings-/extern sajt, klickade sidor och annan information som din webbläsare kan sända till oss. Vi kan använda sidinformation för att analysera trender, administrera sajten, spåra användares rörelser på Sajten och samla demografisk information. 
  2.8.
  Kakor och Andra Spårningsmetoder. Några av våra sidor på Sajten använder ”kakor” och andra spårningsteknologier. En ”kaka” är en kort textfil som kan t.ex. kan användas för att samla information om Sajt aktivitet. Speciella kakor och andra teknologier kan användas för att känna igen Personlig Information som tidigare angetts av Sajt användare. De flesta webbläsare tillåter dig att kontrollera kakor, inklusive om du vill acceptera dem eller hur du tar bort dem. Du kan ställa in de flesta webbläsare för att meddela dig om du får en kaka, eller kan välja att blockera kakor med din webbläsare.
 3. Hur Vi Använder Din Personliga Information.

  Om du lägger till eller om vi samlar in Personlig Information via Sajten kan denna användas på följade sätt: 

  3.1.
  Vi kommer att använda din Personliga information för att tillhandahålla och förbättra Sajten och tjänsterna till dig, för att kontakta dig i samband med Sajten och speciella tjänster eller produkter som du kan ha registrerat dig till och för att identifiera och autentisera din tillgång till delar av Sajten och tjänster som du har behörighet till. 
  3.2.
  Vi kan använda din designerade externa e-postadress för att skicka uppdateringar, nyhetsbrev eller nyheter angående Sajten och produkter och tjänster.
  3.3.
  Vi kan anvanvända din Personliga Information vid svar av "kontakta oss" eller "chatta med oss" förfrågningar.
  3.4.
  Om du väljer att bjuda in din/a Vän/er till Sajten, kommer vi använda kontaktinformationen du gett oss för att automatiskt skicka din/a Vän/er ett engångs- e-post som bjuder in dem att besöka Sajten, registrera ett konto och delta i våra tjänster. E-postmeddelandet som vi skickar kommer inkludera uteslutningsalternativ för att undvika att få e-post från oss i framtiden. Vi kommer inkludera ditt namn i e-postmeddelandet med inbjudan. Vi förvarar endast denna information för att skicka engångs- e-postmeddelandet och för att spåra framgången om din vän registrerar ett Sajt konto och köper en lott via Sajten. Din vän kan (i) kontakta oss och be om att vi inte sparar denna information; och/eller (ii) välja att undvika att få framtida e-mail från oss genom att följa bortvalsinstruktionerna i inbjudningsmailet.
  3.5.
  Vi kan överföra din Personliga Information inom theLotter, och till våra dotter- och anslutningsföretag men endast med syftet att ge våra tjänster till dig. Sådan information kan överföras till andra länder runt om i världen. Vi kräver att dessa parter godkänner att behandlar information i enlighet med vår Sekretesspolicy.  
  3.6.
  Vi kan överföra din Personliga Information till våra tredje part tjänsteleverantörer men endast med syftet att ge våra tjänster till dig eller för att behandla sådan information på våra vägnar. Sådan information kan överföras till andra länder runt om i världen. Vi använder kommersiellt rimliga ansträngningar för att enbart anlita och interagera med tredje part tjänsteleverantörer som publicerar en sekretess policy angående deras behandling av Personlig Information.
  3.7.
  Vi kan lämna ut din Personliga Information eller någon information du lagt till via Sajten om vi har god tro om att sådant utlämnande av information är hjälpsamt eller rimligt nödvändigt för att (följa några tillämpliga lagar, reglering, juridiska processer eller regeringsförfrågningar; (ii) upprätthålla våra Villkor inklusive undersökningar om möjliga brott mot dem, (iii) upptäcka, förhindra eller på annat sätt ta itu med säkerhetsfrågor; eller (iv) skydda mot skada av rättigheter, egendom eller säkerhet av theLotter, dess användare, dig själv eller allmänheten. 
 4. Användning av Anonym Information.
  4.1.
  Vi kan använda Anonym Information (definierat nedan) för att eller lämna ut denna till en tredjeparts tjänsteleverantör för att förbättra våra tjänster och bättra på din upplevelse på Sajten. Vi kan också lämna ut Anonym Information (med eller utan kompensation) till tredje parter inklusive annonsörer och samarbetspartners med syftet av, men inte uteslutande, inriktad annonsering. ”Anonym Information” betyder information som inte tillåter identifiering av en individuell användare, så som samlad information om användandet av vår Sajt. 
 5. Bortval
  5.1.
  Om du vill sluta ta emot kampanjer, reklam eller aktivitetsrelaterade e-post från oss till din externa e-postadress kan du ta bort dig själv från den relevanta sändlistan vid vilket som helst tillfälle genom att följa instruktionerna i varje e-post som du får från oss (du kan när som helst använda verktygen som finns på ditt Konto för att återuppta sådana e-postmeddelanden). Observera att även om du väljer uteslutningsalternativet på mottagande av e-post till din externa e-postadress, kan du fortfarande få meddelanden från oss på ditt Sajt konto. 
  5.2.
  Om du har valt att ta emot SMS meddelanden från oss, kan du använda verktygen på ditt konto för att sluta ta emot sådana SMS meddelanden från oss (du kan även använda samma verktyg för att återuppta SMS meddelanden till ditt mobiltelefonnummer vid vilket som helst tillfälle).
 6. Val.
  6.1.
  Du kan när som helst välja om du vill, eller inte, bidra med Personlig Information. Meddelanden som vi lämnar på Sajten under omständigheter där vi samlar in Personlig Information bör hjälpa dig att göra detta val. Om du väljer att inte bidra med den Personliga Information som vi ber om, kan du fortfarande ta del av delar av Sajten men kanske inte kan ta del av speciella val, program, erbjudande och tjänster som kräver vår interaktion med dig. 
 7. Tillgång/Exakthet.
  7.1.
  I den utsträckningen att du ger oss Personlig Information, önskar theLotter att upprätthålla exakt Personlig Information. Du kan när som helst gå in på ditt Konto och uppdatera eller radera dina detaljer. 
 8. Insamling av Information Av Tredjepartsajter.
  8.1.
  Vi kan använda en ansedd tredjepart för att presentera eller visa annonser som du kan se på Sajten. Dessa tredjepartsannonser kan använda kakor, webb beacons, clear gifs eller liknande teknologi för att kunna visa sådana annonser och för att mäta och undersöka annonsernas effektivitet. Användandet av dessa teknologier av tredjepartsannonser är föremål för deras egen sekretesspolicy och omfattas inte av vår Sekretesspolicy. 
 9. Länkar till Andra Sidor. 
  9.1.
  Sajten kan innehålla länkar tredjepartssajter som inte ägs eller kontrolleras av theLotter. Vi är inte ansvariga för ditt privata användande eller innehållet på tredjepartsajter och du besöker dem på egen risk. 
 10. Barns Sekretess.
  10.1.
  Sajten är inte gjord för att attrahera individer under 18 år. Därför avser vi inte att samla in Personlig Information från någon som vi vet kan vara under 18 år. 
 11. Säkerhet.
  11.1.
  Säkerheten av Personlig Information är viktig för oss. Vi följer allmänt accepterade industristandarder, inklusive lämpliga administrativa, fysiska och teknologiska säkerhetsåtgärder för att skydda den Personliga Information som vi samlar från dig. I den utsträckning som vi samlar in känslig Personlig Information från dig (t.ex. kreditkortsnummer eller finansiell Personlig Information), använder vi SLL kryptering för att skydda denna information. Det finns dock ingen metod eller överföring, eller metod för elektronisk förvaring, som är 100 % säker. Samtidigt som vi strävar efter att använda godtagbara sätt att skydda din Personliga Information, kan vi därför inte garantera dess absoluta säkerhet. Om du har frågor angående säkerhet på sajten kan du kontakta oss.
 12. I Händelse av Sammanslagning, Försäljning eller Konkurs.
  12.1.
  I händelse av att theLotter förvärvas eller slås samman med en tredje part förbehåller vi oss rätten att överföra eller överlåta Personlig Information som vi har samlat in som en del av en sådan sammanslagning, försäljning, förvärv eller annan omfördelning av kontroll. I den osannolika händelsen att vi går i konkurs, har betalningssvårigheter, omorganiseras, konkursförvaltas, blir till förmån får borgenärer, tillämpningen av lagar eller aktieprinciper generellt påverkar borgenärernas rättigheter, kan vi kanske inte kontrollera hur Personlig Information behandlas, överförs eller används. Vid någon av de beskriva händelserna i denna paragrafen kommer informationen att vara föremål för sekretesspolicyn av köparen eller förvärvaren. 
 13. Dina Kalifornien Sekretessrättigheter
  13.1.
  Kaliforniens Civillag 1798.83 tillåter kunder hos theLotter som är invånare i Kalifornien att begära speciell information angående utlämnande av Personlig Information till tredjeparter för deras direkta marknadsföringssyften. För att göra en sådan förfrågan ber vi dig kontakta oss. Notera att vi bara behöver svara på en förfrågan per kund per år.
 14. Åtagande.
  14.1.
  Vi åtar oss att skydda din integritet. Att skydda din integritet online är ett växande område och vi utvecklar hela tiden vår Sajt för att möta dessa krav. Om du har kommentarer eller frågor angående vår integritetspolicy får du gärna kontakta oss.
 15. Facebook Connect
  15.1.
  Du kan använda vårt material, så som videor, lotterispel, applikationer och andra erbjudande via en tredje parts sociala nätverk så som Facebook. När du använder vårt material via vår tredje parts sociala nätverkssidor, plug-ins eller applikationer, kan du tillåta oss att få tillgång till viss information från din offentliga sociala medieprofil. Detta görs för att kunna leverera material eller som en del av operationen av applikationen.

Senast Uppdaterad: Augusti 2014