Guide till lotteri skatt | theLotter
 
 
 

Allt om skatt på lottovinster

Kommer du betala skatt när du vinner på lotto?

Att vinna på lotto kan få dina drömmar att gå i uppfyllelse över en natt och jackpottpriser når ofta astronomiska summor. Men innan du får prispengarna kan statliga skatteindrivare komma att ta sin del av priset. I vissa lotterier, så som USA Powerball och Mega Millions, är den utsatta jackpotten prissumman innan skatteavdrag, medan det inte dras några skatter alls i andra lotterier. Även om detta är fallet kan du beroende på var du bor, vara föremål för lokala skatter. Om du vinner en stor summa pengar bör du alltid stämma av med en sakkunnig skatterådgivare.

Skattefria lotteripriser runt om i världen

Lotterierna listade nedan ses som "skattefria" eftersom deras angivna jackpott är exakt det som du kommer få om du vinner jackpotten. I vissa fall kommer vissa skatter redan att ha dragits från källan. Om du har frågor angående ett specifikt lotteri ber vi dig konsultera dess skattekrav.

Australiens Monday Lotto
Australiens Oz Lotto
Australiens Powerball
Australiens Saturday Lotto
Australiens Wednesday Lotto
Österrike Lotto
Österrike EuroMillions
Brasiliens Dia de Sorte
Brasiliens Dupla-Sena
Brasiliens Lotofácil
Brasiliens Mega-Sena
Brasiliens Quina
Kanada Lotto 6/49
EuroJackpot** (kuponger köps i Spanien)
Frankrike Loto
Tyskland Lotto
Ungerns Hatoslotto
Ungerns Otoslotto
Irland Lotto
Italien MillionDAY
Japan Loto 6
 Japan Loto 7
Nya Zeeland Powerball
Ontario 49
Spanien EuroMillions**
Sydafrika Lotto
Sydafrika Powerball
Frankrikes EuroMillions

** Medborgare i de flesta andra länder än Spanien har rätt till full återbetalning av skatt i syfte att undvika dubbel beskattning.

Förklaring av beskattning av lottovinster

Lotteriskatter bestäms liksom alla skatter, av lokala eller federala regeringar på platsen där kupongen införskaffas. Nedan tittar vi närmare på de olika typerna av skatter som lottospelare kan komma i kontakt med.

För beskattade lotterier ser du frasen ”Vinster i detta lotteri är föremål för källskatter” på våra informationssidor. Detta betyder att skatterna dras av direkt lotterioperatören och den lokala och/eller federala regeringen där lotteriet äger rum. Vinster betalas endast ut till vinnare efter det att alla skatter dragits av. theLotter sätter in hela prissumman efter skatteavdraget på vinnarens konto. theLotter tar ingen kommission på lottovinster. 

Ofta beror källskatten på vinstsumman. De olika nivåerna kallas skatteklasser. På varje lotteris individuella informationssida hittar du den relevanta skatteklassen listad i sektionen ”Skattekrav” i faktarutan på infosidan.

Utöver källskatter kan lokala skatter komma att gälla vid en lottovinst. Dessa skatter beror på det land där spelaren bor och inkluderar t.ex. inkomstskatt. Det är den individuella spelaren skyldighet att rapportera och betala lokalskatt. Vid en stor vinst rekommenderar vi vinnare att ta kontakt med en finansiell rådgivare och revisor som kan se över och ge råd angående lokala skatter.

Amerikanska Lotterier: så här fungerar det

Amerikanska lotterier är lite mer komplicerade än andra länder när det gäller skatter. Detta är fallet eftersom skatter varierar beroende på vilken stat lotten köpts i. Utbetalning av priser baseras på varje individuell stat och inkluderar federala och statliga skatter. Vissa inkluderar även statsskatt, så som för kuponger köpta i New York. Nedan finner du en lista av relevanta amerikanska flerstatslotteri och statliga lotteri, samt dess individuella skatteinformation. För tillfället kan spelare inte välja vilken stat deras kuponger ska köpas från i flerstatsspel. Informationen listad nedan gäller endast för spelare som inte bor i USA.

USA Powerball - Kuponger till detta lotteri köps i Oregon. Lottovinster är föremål för källskatt. Oregons lotteri tar 30 % källskatt på summor mellan 600 $ och 1500 $ och 38 % skatt på summor över 1500 $. Vinster upp till 600 $ är skattefria.

USA Mega Millions - Kuponger till detta lotteri köps i Oregon. Lottovinster är föremål för källskatt. Oregons lotteri tar 30 % källskatt på summor mellan 600 $ och 1500 $ och 38 % skatt på summor över 1500 $. Vinster upp till 600 $ är skattefria.

New York Lotto - Det finns två skattenivåer. Skattenivå 1: Skattefritt upp till 599.99$. Skattenivå 2: Den del av priset som överskrider 600$ är föremål för skatt på 38.82 %.

New York Cash4Life - Det finns tre skattenivåer. Skattenivå 1: Skattefritt upp till 599.99$. Skattenivå 2: Pris mellan 600$ och 4,999.99$ är föremål för skatt på 30%. Skattenivå 3: Alla pris som överskrider 5,000$ är föremål för skatt på 38,82%. Kontrollera lagarna i landet du bor i för eventuella lokala skatter du kan behöva betala.

New York Take 5 - Det finns två skattenivåer. Skattenivå 1: Skattefritt upp till 599.99$. Skattenivå 2: Den del av priset som överskrider 600$ är föremål för skatt på 38.82 %.

* Kontrollera skattelagarna i ditt land för ytterligare lokalskatt du kan bli föremål för.

Lotteribeskattning runt om i världen

Alla skatter som listas i denna tabell dras vid källan.

Chile - Det finns en skatteklass på 17 %.
Colombia - Det finns två skatteklasser. Skatteklass 1: Skattefritt upp till 70 000 Cop. Skatteklass 2: Alla priser som överstiger 70 000 Cop beskattas med 20 %.
Italien - Det finns fem skatteklasser. Skatteklass 1: Skattefritt upp till 100 €. Skatteklass 2: Andelen av vinsten mellan 100,1 € och 300 € är föremål för en lokal återförsäljaravgift på 1,03 €. Skatteklass 3: Andelen av vinsten mellan 300,1 € och 500 € är föremål för en lokal återförsäljaravgift på 3,10 €. Skatteklass 4: Andelen av vinsten mellan 500,1 € och 1000 € är föremål för en lokal återfösäljaravgift på 3,10 € och 12 % skatt. Skatteklass 5: Andelen av vinsten som överstiger 1 000,1 € är föremål för en lokal återförsäljaravgift på 6,20 € och 12 % skatt.

Priser som vinns i Italiens Lotto som ordnas av Lottomatica är föremål för 8 % skatt.

Priserna i Italiens MillionDAY annonseras och betalas ut som nettobelopp efter att 8 % skatt dragits av.

Lettland - Lottovinster i detta lotteri är föremål för källskatter. Det finns två skatteklasser. Skatteklass 1: Skattefria vinster upp till 3000 €. Skatteklass 2: Andelen av priset mellan 3000 € och 55 000 € är föremål för en skattesats på 23 %. Skatteklass 3: Vilken som helst andel av priset som överstiger 55 000 € är föremål för en skattesats på 31,4 %.
Mexico - Det finns en skatteklass på 7 %.
Peru - Det finns en skatteklass på 10 %.
Polen - Det finns två skatteklasser. Skatteklass 1: Skattefritt upp till 2280 PLN. Skatteklass 2: Alla andelar av priset som överstiger 2280 PLN är föremål för 10 % skatt.
Rumänien - Det finns två skatteklasser. Skatteklass 1: Priser upp till 66750 RON är föremål för 1 % skatt. Skatteklass 2: Andelen av priset mellan 66750 och 445000 RON är föremål för en platt taxa på 667,50 RON, samt 16 % skatt. Skatteklass 3. Alla andelar av priset som överstiger 445 000 RON är föremål för en platt taxa på 61 187,50 RON och 25 % skatt.
Schweiz - Det finns två skattenivåer. Skattenivå 1: Skattefritt upp till 999.99CHF. Skattenivå 2: Den del av priset som överskrider 1000 CHF är föremål för skatt på 35 %.
Spanien - Det finns två skatteklasser. Skatteklass 1: Skattefritt upp till 10 000 €. Skatteklass 2: Den andel av priset som överstiger 10 000 € är föremål för 20 % skatt. Medborgare i de flesta andra länder än Spanien har rätt till full återbetalning av skatt i syfte att undvika dubbel beskattning. Medborgare i de flesta länder förutom Spanien har rätt till full skatteåterbäring i syfte att undvika dubbelbeskattning. Att göra anspråk på denna återbäring är spelarens eget ansvar och måste göras genom de spanska skattemyndigheterna. När skatteåterbäringen är godkänd kommer den att utfärdas under följande kalenderår.
Ukraina - Det finns en skatteklass på 19,5 %.

* Kontrollera skattelagarna i ditt land för ytterligare lokalskatt du kan bli föremål för.

Hur betalar jag skatt på lotteripriser jag vunnit via theLotter?

Priser som beskattas vid källan dras av lotteriorganisationen innan priserna betalas ut till vinnaren. Om en spelare t.ex. vinner en Mega Millions jackpott på 5 miljoner $ kommer Mega Millions och den amerikanska regeringen dra av 30 % skatt innan spelaren får pengarna. Den totala prissumman du får från theLotter kommer att vara efter beskattningen.

Skatter du kan vara föremål för i ditt land, så som är inkomstskatt, är ditt eget ansvar och inte theLotters. Vi rekommenderar att du kontaktar en finansiell rådgivare och en revisor ifall du skulle vinna en stor summa pengar, så som en jackpott.