Zasady Lotto | Warunki Lotto Online | theLotter
 
 
 

Polityka Prywatności

Przedstawiamy Politykę Prywatności („Polityka Prywatności”), która reguluje, w jaki sposób The Lotter Enterprises Ltd. ("theLotter", "my" bądź "nasz”) używa Danych Personalnych (zdefiniowanych poniżej) ,które zbiera, odbiera oraz przechowuje o osobach, które odwiedzają bądź użytkują stronę www.theLotter.com (razem z jej podstronami, treściami oraz usługami, zwanymi „Strona”). Niniejsza Polityka Prywatności stanowi część Warunków Użytkowania dostępnych na www.theLotter.com\warunki („Warunki”).

 1. Wprowadzenie
  1.1.
  Dane Osobowe. Wdrożyliśmy niniejszą Politykę Prywatności, ponieważ prywatność użytkowników Strony jest dla nas ważna. Oferujemy niniejszą Politykę Prywatności i wyjaśniamy nasze internetowe praktyki informacyjne oraz przedstawiamy, jakich wyborów możesz dokonać w odniesieniu do tego, w jaki sposób Dane Osobowe użytkownika są zbierane, przechowywane i używane w związku ze Stroną oraz niektórymi usługami, które oferujemy w powiązaniu ze Stroną. Pod pojęciem Dane Osobowe rozumie się wszelkie informacje, które mogą być wykorzystane osobno bądź łącznie w połączeniu z innymi informacjami indywidualnymi i personalnymi, w tym, ale nie wyłącznie, imię i nazwisko, profil osobisty, adres email, adres domowy bądź inny fizyczny adres oraz inne informacje kontaktowe.
  1.2.
  Wersja Angielska oraz Tłumaczenia. Jeśli czytasz tłumaczenie niniejszej Polityki Prywatności w języku innym niż angielski potwierdzasz oraz zgadzasz się, że (i) wersja angielska jest wersją oficjalną, (ii) wersja nie angielska jest udostępniona tylko dla wygody użytkownika oraz że tłumaczenie nie ma mocy prawnej a także, że (iii) w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją angielską i wersją nie angielską (tłumaczeniem) wersja angielska ma moc sprawczą i prawną.
  1.3.
  Zgoda i Modyfikacja. Korzystając ze Strony użytkownik akceptuje warunki niniejszej Polityki Prywatności oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez theLotter jego Danych Osobowych do celów określonych w niniejszej Umowie. Jeśli użytkownik nie zgadza się z niniejszą Polityką Prywatności prosimy o nie korzystanie ze Strony. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek zmiany poinformujemy o nich użytkownika pocztą elektroniczną na wskazany niego adres email bądź opublikujemy zmiany Polityki Prywatności na naszej Stronie.
 2. Jakie Informacje Zbieramy i Jak Je Zbieramy

  Obecnie nie wymagamy podania Danych Osobowych w celu uzyskania dostępu do ogółu informacji dostępnych na Stronie. Jednakże zbieramy i/lub przechowujemy informacje od użytkownika w następujący sposób:

  2.1.
  Konto. W celu zapewnienia niektórych usług za pośrednictwem naszej Strony, może wymagać się utworzenia konta („Konto”). Po utworzeniu Konta zostaniesz poproszony o podanie niektórych obowiązkowych informacji, takich jak, imię, nazwę użytkownika, zewnętrzny adres email (np. Hotmail bądź Gmail), oraz hasło, które będzie używane w celu dostępu do Konta.
  2.2.
  Usługi. Możemy zbierać, otrzymywać oraz przechowywać Dane Osobowe w związku z dostępem do niektórych usług, które oferujemy na i za pośrednictwem Strony. Informacje takie mogą obejmować imię i nazwisko, zewnętrzny adres email oraz numer telefonu komórkowego. Jeśli użytkownik uczestniczy w naszym programie Poleć Znajomego wtedy ujawnia nam a my otrzymujemy adres email znajomego, któremu poleca on naszą Stronę ( „Znajomy”). Korzystanie z jakichkolwiek usług jest opcjonalne i w każdym momencie użytkownik ma prawo zadecydować czy chce zapewnić wymagane Dane Osobowe.
  2.3.
  Transfery Płatności. Użytkownik ma prawo do tego abyśmy przenieśli pewne kwoty pieniężne na jego konto (na przykład, związane z wygraną na loterii). Aby tak się stało, najpierw jest on zobowiązany do przedstawienia nam pewnych Danych Osobowych dotyczących preferowanej metody płatności. Takie informacje mogą zawierać numer konta bankowego oraz numer karty kredytowej użytkownika.
  2.4.
  Zakupy. Strona może zezwalać na nabycie naszych określonych produktów bądź usług. Jeśli użytkownik zdecyduje się na zakup naszych produktów bądź usług będziemy wymagać od niego podania informacji potrzebnych do przeprowadzenia transakcji. Takie informacje mogą zawierać numer karty kredytowej oraz związane z nią informacje na temat konta, rozliczenia, faktury i inne potrzebne do wykonania zlecenia. Możemy także zaktualizować te dane i użytkownik powinien wyrazić zgodę na wystawienie rachunku bądź obciążenie karty kredytowej opłatami abonenckimi np. miesięcznymi bądź innego rodzaju płatnościami okresowymi. Możemy korzystać z narzędzi, oprogramowania bądź usług stron trzecich i przetwarzania informacji w naszym imieniu i z tego powodu użytkownik potwierdza, że rozumie i zgadza się z przeglądaniem oraz ograniczeniem przez warunki użytkowania oraz politykę prywatności wspomnianego usługodawcy strony trzeciej. Z pominięciem przypadków określonych w niniejszym dokumencie zobowiązujemy się do nie udostępniania Danych Osobowych żadnej osobie bądź podmiotowi trzeciemu.
  2.5.
  Identyfikacja i Weryfikacja Informacji. W celu dostępu do niektórych usług (takich jak wpłata bądź wypłata na/z Twojego Konta) może być koniecznie zapewnienie pewnej identyfikacji i weryfikacji informacji, która jest wymagana w celu przetworzenia żądania. Taka identyfikacja może zawierać kopię paszportu, prawa jazdy, dowodu osobistego, rachunku za media (w celu potwierdzenia adresu) i/lub kopię przedniej i tylnej strony karty kredytowej, której używa użytkownik w połączeniu z Kontem (prosimy o zamalowanie/skreślenie i nie wysyłanie nam kodu weryfikacyjnego (CVV); jeśli otrzymamy Twój numer CVV użyjemy wszelkich starań, aby usunąć i nie przechowywać go a to może skutkować prośbą o ponowne wysłanie kopi karty kredytowej bez widocznego numeru CVV).
  2.6.
  „Kontakt” Informacje. Jeśli zechcesz skontaktować się z nami za pomocą formularza „kontakt” bądź poprzez „czat” czy to za pośrednictwem formularza online, który udostępniamy, czy poprzez email informujemy, że może być konieczne dostarczenie nam takich informacji jak imię oraz zewnętrzny adres email. Możesz również zdecydować się na ujawnienie innych Danych Osobowych.
  2.7.
  Pliki Logowania. Strona może używać plików logowania. Informacja zawarta w plikach logowania zawiera protokół internetowy (IP), typ przeglądarki, Dostarczyciela Usług Internetowych (ISP), datę/godzinę, strony dowołujące się/wyjścia, strony, w które użytkownik klikną oraz wszelkie informacje, które przeglądarka może nam wysłać. Możemy wykorzystać te informacje do analizy trendów, administracji strony, śledzenia ruchów użytkowników na Stronie oraz do zbierania informacji demograficznych.
  2.8.
  Pliki Cookies i Inne Metody Śledzenia. Niektóre z naszych podstron na Stronie wykorzystują „cookies” oraz inne technologie śledzenia. „Cookie” jest niewielkim plikiem tekstowym, który może być wykorzystywany, na przykład, do gromadzenia informacji na temat aktywności na Stronie. Niektóre pliki cookies oraz metody śledzenia wykorzystuje się do zbierania Danych Osobowych podanych wcześniej przez użytkownika Strony. Większość przeglądarek pozwala kontrolować pliki cookies, w tym, czy je zaakceptować oraz jak je usunąć. Możesz ustawić większość przeglądarek tak, aby informowały Cię o otrzymaniu pliku cookie bądź możesz wybrać opcję blokowania plików cookies.
 3. Sposób Wykorzystania Danych Osobowych.

  Jeśli Twoje Dane Osobowe są wysyłane bądź gromadzone za pośrednictwem Strony to mogą one zostać wykorzystane w następujący sposób:

  3.1.
  Użyjemy Danych Osobowych użytkownika w celu zapewnienia poprawy naszej Strony oraz usług, skontaktowania się w związku z kwestiami dotyczącymi Strony bądź niektórych usług lub produktów, na które użytkownik się zarejestrował oraz w celu identyfikacji oraz uwierzytelnienia Twojego dostępu do Strony oraz usług, o których dostęp prosisz.
  3.2.
  Jesteśmy uprawnieni do wysyłania na podany przez użytkownika zewnętrzy adres email, biuletynów bądź wiadomości dotyczących naszej Strony, produktów oraz usług, które oferujemy.
  3.3.
  Możemy użyć Danych Osobowych Użytkownika w celu odpowiedzi na wniosek „kontakt” bądź „czat”.
  3.4.
  Jeśli użytkownik zdecydował się Polecić Znajomemu naszą Stronę, mamy prawo korzystać z podanych nam informacji kontaktowych, w celu wysłania automatycznego jednorazowego zaproszenia email, który zaprasza do odwiedzenia Strony, zarejestrowania się na Stronie oraz skorzystania z naszych usług. Email ten będzie zawierał opcję, dzięki której użytkownik może zrezygnować z odbierania kolejnych wiadomości od nas. W zaproszeniu email posłużymy się imieniem użytkownika. Przechowujemy te informacje wyłącznie w celu wysłania jednorazowej wiadomości email z zaproszeniem oraz śledzenia czy znajomy zarejestrował się na stronie oraz nabył kupon na loterię poprzez Stronę. Znajomy może (i) skontaktować się z nami i poprosić o nie przechowywanie tej informacji i/lub (ii) zrezygnować z otrzymywania kolejnych wiadomości z zaproszeniem posługując się opcją rezygnacji podaną w emailu z zaproszenie.
  3.5.
  W ramach theLotter możemy przekazywać Dane Osobowe użytkownika naszym pod spółkom oraz firmom afiliacyjnym, jedynie w celu świadczenia jemu naszych usług. Twoje informacje mogą być przekazane do innych krajów na całym świecie. Od stron trzecich wymagamy przetwarzania takich informacji zgodnie z naszą Polityką Prywatności.
  3.6.
  Możemy przekazać Twoje Dane Osobowe naszym dostawcom usług, ale tylko w celu świadczenia Tobie naszych usług lub w celu przetworzenia tych informacji w naszym imieniu. Takie informacje mogą być przekazywane do innych krajów na całym świecie. Używamy wszelkich starań, aby nawiązywać współpracę jedynie z dostawcami usług, którzy publikują Politykę Prywatności regulującą przetwarzanie przez nich Danych Osobowych.
  3.7.
  Możemy ujawnić Dane Osobowe użytkownika bądź inne informacje przesłane za pośrednictwem Strony, jeśli jesteśmy przekonani, że ujawnienie takich informacji jest uzasadnione, przydane bądź konieczne do (i) przestrzegania obowiązującego prawa, regulacji, procesu prawnego bądź wniosku rządowego (ii) egzekwowania Warunków w tym dochodzeń w sprawie ich potencjalnych naruszeń (iii) wykrywania bądź zapobiegania oszustwom bądź problemów z bezpieczeństwem lub (iv) zapewnienia ochrony przed naruszeniem praw, własności bądź bezpieczeństwa theLotter, jego użytkowników, Ciebie bądź publiczności.
 4. Korzystanie z Anonimowych Informacji
  4.1.
  Możemy wykorzystywać Anonimowe Informacje (zgodnie z definicją poniżej) bądź ujawniać je naszym dostawcom usług w celu poprawy, jakości naszych usług oraz naszej Strony. Możemy również ujawnić Anonimowe Informacje(z bądź bez wynagrodzenia) na rzecz osób trzecich, w tym reklamodawców oraz partnerów, w celach, jednak nie tylko, komercyjnych. „Anonimowe Informacje” oznaczają informacje, które nie uniemożliwiają identyfikacji poszczególnych użytkowników np. zbiorcze informacje na temat korzystania z naszej Strony.
 5. Rezygnacja
  5.1.
  Jeśli użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania informacji promocyjnych, reklamowych bądź związanych z naszą działalnością na zewnętrzny adres email może usunąć siebie z właściwej listy w dowolnym momencie, wykorzystując instrukcję znajdującą się w każdym mailu, który od nas otrzymuje (w każdym momencie można użyć narzędzi na stronie pozwalających wznowić te wiadomości). Należy pamiętać, że nawet, jeśli użytkownik zrezygnował z otrzymywania wiadomości email na swój zewnętrzy adres email wciąż może odbierać wiadomości od nas za pomocą Konta na naszej Stronie.
  5.2.
  Jeśli użytkownik wybrał otrzymywanie od nas powiadomień SMS może on skorzystać z narzędzi dostępnych na Koncie w celu zaprzestania otrzymywania takich powiadomień SMS (w każdym momencie te same narzędzia mogą zostać użyte do wznowienia otrzymywania alertów SMS na numer komórkowy)
 6. Wybór
  6.1.
  W każdym momencie użytkownik może zadecydować czy chce, aby jego Dane Osobowe zostały ujawnione bądź nie. Informacje, które publikujemy na stronie na temat tego jak przetwarzamy informacje zbierane na Stronie pomogą dokonać wyboru. Jeśli użytkownik zdecyduje się na niedostarczenie nam wymaganych Danych Osobowych nadal może korzystać ze Strony, ale nie będzie posiadał dostępu do niektórych opcji, programów oraz usług, które wymagają podania takich informacji.
 7. Dostęp / Dokładność
  7.1.
  Ponieważ użytkownik udostępnia nam Dane Osobowe, theLotter chce, aby były one jak najbardziej dokładne. Użytkownik może wejść na swoje Konto i aktualizować lub usunąć swoje dane w dowolnym momencie.
 8. Gromadzenie Informacji przez Strony Trzecie
  8.1.
  Możemy korzystać z renomowanych przedstawicieli stron trzecich w celu przedstawienia bądź obsługi reklam, które możesz zobaczyć na stronie. Serwery stron trzecich mogą używać cookies, web beacons, clear gifs lub podobnych technologii w celu przedstawienia reklam, a także sprawdzenia oraz pomiaru ich efektywności. Zastosowanie tych technologii przez serwery stron trzecich jest przedmiotem ich własnej polityki prywatności i nie jest objęte naszą Polityką Prywatności.
 9. Linki do Innych Stron
  9.1.
  Strona może zawierać linki do innych stron internetowych osób trzecich, które nie są własnością theLotter oraz nie są przez nią kontrolowane. Nie jesteśmy odpowiedzialni za politykę prywatności lub zawartość stron internetowych osób trzecich i użytkownicy odwiedzają je na swoje ryzyko.
 10. Ochrona Prywatności Dzieci
  10.1.
  Strona nie jest przeznaczona dla osób w wieku poniżej 18 roku życia. W związku z tym nie zamierzamy zbierać Danych Osobowych od osób poniżej 18 lat.
 11. Bezpieczeństwo
  11.1.
  Bezpieczeństwo Danych Osobowych jest dla nas ważne. Podlegamy ogólnie przyjętym standardom branżowym w tym stosowania zabezpieczeń administracyjnych, fizycznych oraz technicznych w celu ochrony Danych Osobowych, które zbieramy do użytkowników. Jeśli zbieramy poufne dane (np. numer karty kredytowej bądź inne finansowe Informacje Osobiste) używamy szyfrowania SSL w celu ochrony informacji. Niestety, żadna metoda transmisji danych przez Internet bądź metodą elektroniczną nie jest w 100% bezpieczna. Dlatego też, pomimo iż staramy się stosować powszechnie akceptowalne środki ochrony Danych Osobowych, nie możemy zagwarantować użytkownikowi absolutnego bezpieczeństwa. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące bezpieczeństwa na Stronie skontaktuj się z nami.
 12. Fuzja, Sprzedaż lub Bankructwo
  12.1.
  W przypadku, gdy theLotter zostanie nabyty bądź połączony z podmiotem trzecim zastrzegamy sobie prawo, w wypadku fuzji, sprzedaży bądź bankructwa, do przeniesienia bądź udostępnienia Danych Osobowych, które zebraliśmy, podmiotowi trzeciemu. W mało prawdopodobnym przypadku naszego bankructwa, niewypłacalności, reorganizacji lub cesji na rzecz wierzyciela, zastosowania przepisów prawa bądź zasad słuszności wpływających na ogólne prawa wierzycieli, możemy nie być w stanie kontrolować, w jaki sposób Dane Osobowe są wykorzystane, przeniesione bądź używane. W każdej sytuacji wymienionej w niniejszym ustępie Dane Osobowe będą podlegały polityce prywatności nabywcy lub cesjonariusza.
 13. Kalifornijskie Prawa Prywatności
  13.1.
  Kalifornijski Kodeks Cywilny Sekcja 1798,83 pozwala klientom theLotter zamieszkałym w Kalifornii na dostęp do pewnych informacji w odniesieniu do ujawnienia Danych Osobowych osobom trzecim do celów marketingowych. Skontaktuj się z nami, aby złożyć taki wniosek. Należy pamiętać, że jesteśmy zobowiązani do odpowiedzi na jedno zapytanie na klienta rocznie.
 14. Zobowiązanie
  14.1.
  Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności użytkownika. Ochrona prywatności w Internecie jest stale rozwijającym się obszarem i stale ewoluuje na naszej Stronie, aby sprostać najnowszym wymaganiom. Jeśli masz jakieś uwagi lub pytania dotyczące naszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt.
 15. Połączenie z platformą Facebook
  15.1.
  Możesz korzystać z naszych filmów wideo, gier lotto, aplikacji oraz innych oferowanych przez nas funkcji za pośrednictwem strony trzeciej takiej jak Facebook. Kiedy korzystasz z naszych usług (plug-in, portale społecznościowe oraz aplikacje) za pośrednictwem strony trzeciej możesz zostać poproszony o umożliwienie nam dostępu do niektórych informacji z Twojego publicznego konta na portalu społecznościowym w celu umożliwienia poprawnego korzystania ze wszystkich naszych usług.

Ostatnia Aktualizacja: Sierpnia 2014