Wyniki Losowania Austria - Lotto

Wylosowane Numery Austria - Lotto

  • 381823324121

Podział Nagrody dla Austria - Lotto

Pokaż

* Austria Lotto posiada 8 kategorii nagród. Powyższa tabela podziału nagród zawiera 10 kategorii nagród z przyczyn technicznych. Austria Lotto nie przyznaje nagrody za dopasowanie 2 + 1 lub 1 + 1. Ósma kategoria nagród w oficjalnym losowaniu Austria Lotto odpowiada dziesiątej kategorii nagród przedstawionej w powyższej tabeli.