Loterij Algemene Voorwaarden | theLotter
 
 
 

Algemene Voorwaarden

Welkom op theLotter.com ‎(samen met haar subdomeinen, Content, Merken en Diensten, de “Site”). Lees de onderstaande Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) alstublieft aandachtig door voordat u de Site gaat gebruiken, zodat u op de hoogte bent van uw wettelijke rechten en plichten met betrekking tot The Lotter Enterprises Limited ("theLotter", "wij", "onze" of "ons"). ‎

 1. Achtergrond
  1.1.
  theLotter.com is een gelieerd merk van The Lotter Enterprises Limited, officieel erkend door de overheid van Belize (registratienummer: 59448). Adres: Barrack Road 35, Belize City, Belize.
  1.2.
  De Site (i) geeft informatie over leidende wereldwijde officiële loterijen (elk een "Loterij") die worden geleverd door onafhankelijke officiële loterij Exploitanten (elk een "Loterij Exploitant"), (ii) laat geregistreerde gebruikers van de Site ("Gebruikers") loten kopen voor specifieke en losse Loterij Trekkingen (elk een "Loterij Trekking") door middel van de Koeriersservice van de Site ("de Koeriersservice"), en (iii) biedt Diensten (hieronder gedefinieerd) aan gebruikers, allemaal onderworpen aan en in overeenstemming met deze voorwaarden. Een volledige lijst van de Loterijen waarvoor de onze Koeriersservice wordt geleverd, en het tijdschema voor elke Loterij Trekking, wordt getoond op de site.
 2. Toestemming, Modificatie, en Taal.
  2.1.
  Door het betreden van of het gebruik van de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot het bekijken van de inhoud (zoals hieronder gedefinieerd), gaat u akkoord met (i) deze Voorwaarden, (ii) ons Privacybeleid (hieronder gedefinieerd), en (iii) alle andere juridische mededelingen door ons gepubliceerd op de Site (gezamenlijk de "Site Voorwaarden"). De Site Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers en gebruikers van de site. Indien u niet akkoord gaat met de Site Voorwaarden, betreed of gebruik de Site dan alstublieft niet.
  2.2.
  Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, de Site Voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen; als we dat doen, zullen wij de herziene Voorwaarden op de site publiceren. Een dergelijke wijziging wordt tien (10) dagen na de publicatie van de herziene Voorwaarden op de Site van kracht en uw verdere gebruik van de site betekent vervolgens dat u deze wijzigingen accepteert.
  2.3.
  Als u een vertaling leest van de Site Voorwaarden in een andere taal dan het Engels, erkent u en gaat u ermee akkoord dat (i) de Engels versie de officiële versie is, (ii) de niet-Engels versie uitsluitend bedoeld is voor uw gemak en de vertaling niet geldig is als een overeenkomst, en (iii) in het geval van enige inconsistentie tussen de Engels en een niet-Engels versie van de Site Voorwaarden, de Engelse versie voorrang heeft en bepalend is.
 3. Het vermogen om voorwaarden te accepteren.
  3.1.
  De site is niet bedoeld voor personen onder de leeftijd van achttien (18). Daarom is het verboden een Account te registreren (zoals hieronder gedefinieerd) en gebruik te maken van Diensten (hieronder gedefinieerd) als u jonger bent dan 18 jaar. Als via betrouwbare bron onder onze aandacht gebracht wordt dat een gebruiker onder de leeftijd van 18 jaar is, kunnen we, voor zover van toepassing, het account en/ of de toegang tot de site van die Gebruiker annuleren.
 4. Site Toegang en Gebruik.
  4.1.
  Wij verlenen u hierbij toestemming om de Site te betreden en te gebruiken, mits u zich houdt aan deze Voorwaarden en de toepasselijke wetgeving en niet: (i) enig deel van de Site kopieert, verspreidt of wijzigt zonder onze schriftelijke toestemming vooraf; (ii) Content gebruikt, wijzigt, er afgeleide werken van creëert, overdraagt (door verkoop, herverkoop, licentie, sublicentie, download of op andere wijze), reproduceert, verspreidt, toont of openbaart, tenzij hierin uitdrukkelijk wordt toegestaan; (iii) servers of netwerken verbonden aan de Site verstoort op openbaart; (iv) een geautomatiseerd systeem gebruikt of start (inclusief, zonder beperking, "robots" en "spiders") om de site te betreden en/ of te gebruiken; (v) de communicatiesystemen van de site gebruikt om ongevraagde of ongeoorloofde reclame te versturen; (vi) gebruik maakt van de site voor frauduleuze of bedrieglijke doeleinden, en/ of (vii) beveiligingsgerelateerde functies van de Site, of functies die het gebruik of het kopiëren van Content voorkomen of beperken, of beperkingen van het gebruik van de Site afdwingen, omzeilt, uitschakelt of hiermee op andere wijze interfereert. Wij behouden ons alle rechten voor die niet expliciet worden verleend in en op de site.
 5. Diensten.
  5.1.
  Met inachtneming van toepasselijke registratie-eisen, en uw naleving van deze Voorwaarden, bieden wij bepaalde diensten in verband met de Site ("Services"), met inbegrip van, maar niet beperkt tot: de Loterij Loten Service (zie artikel 8), Bekijk Uw Lot Service (zie artikel 8.8), Groepsspel Service (zie artikel 9), Prijsincasso Service (zie artikel 13), Categorie Service (zie artikel 14), Abonnementsservice (zie artikel 15), Meldingsservice (zie artikel 16), Tell-A-Friend Service (zie artikel 19), Liefdadigheidsservice (zie artikel 24), en de Ondersteuningsservice (zie artikel 30).
 6. Account.
  6.1.
  Om enkele van de Services te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om eerst een account (een "Account") aan te maken en bepaalde verplichte informatie aan ons te verstrekken in relatie tot uw account. U behoudt zich het recht voor om te beslissen of u informatie aan ons verstrekt, echter, als u ervoor kiest om verplichte informatie niet in te dienen kunt u mogelijk geen Account registreren en geen gebruik maken van en niet deelnemen aan bepaalde Services. U mag slechts één account voor uw eigen persoonlijk gebruik registreren. U gaat ermee akkoord geen account voor iemand anders te zullen creëren of gebruik zult maken van de account van een ander. Bij het creëren van uw account dient u juiste en volledige informatie te verstrekken. U bent zelf verantwoordelijk voor de activiteit die zich voordoet in uw account, en u moet het wachtwoord van uw account veilig houden. U moet theLotter onmiddellijk op de hoogte brengen van elke inbreuk op de veiligheid of onbevoegd gebruik van uw Account. U kunt uw Account op elk moment verwijderen of stoppen met het gebruik ervan met behulp van de tools die beschikbaar zijn op de site ("Site Tools").
  6.2.
  Accountrestricties. Als u een (i) werknemer, directeur, functionaris of Agent (hieronder gedefinieerd) van theLotter bent; of (ii) een entiteit of persoon die verbonden is aan het beheer of de exploitatie van een Loterij Trekking, waaronder elke Loterij Exploitant en haar werknemers; of (iii) een echtgenoot, de facto partner, ouder, broer, zus, kind of naast familielid van een hierboven in (i) en (ii) genoemde personen, dan bent u niet gerechtigd om een Account te registreren en deel te nemen aan de aangeboden Services.

  "Agent" betekent elke
  (b) een externe leverancier (en diens medewerkers) die wij inzetten voor de uitvoering van Sitebeheer taken namens ons.
 7. Loterij Trekkingen.
  7.1.
  Elke Loterij Trekking wordt uitgevoerd door de Loterij Exploitant. Uw deelname aan elke Loterij Trekking valt onder de bepalingen en voorwaarden van de gerelateerde Loterij Exploitant ("Regels van de Loterij Exploitant"), die u, met uw instemming, zelfstandig zult beoordelen en naleven.
 8. De Loterij Loten Service.
  8.1.
  Algemeen. Wij (i) stellen bepaalde tools beschikbaar op de Site, zodat Gebruikers online bestellingen kunnen invullen en indienen die verband houden met de door ons aangeboden Koeriersservice met betrekking tot Loterij Trekkingen ("Bestellingen"); (ii) betrekken lokale vertegenwoordigers om Loterij loten namens onze Gebruikers lokaal bij Loterij Exploitanten aan te schaffen in overeenstemming met de bestelling van de Gebruiker (respectievelijk "Plaatselijke Vertegenwoordiger", "Loterij Lot"); (iii) geven de resultaten van Loterij Trekkingen op de Site weer; (iv) indien van toepassing, innen de prijzen bij de Loterij Exploitanten en crediteren het Account (hieronder gedefinieerd) van een in aanmerking komende Gebruiker; en/ of (v) indien van toepassing, zorgen voor de overhandiging van een winnend lot (hieronder gedefinieerd) aan in aanmerking komende Gebruikers (gezamenlijk, de "Loterij Loten Service").
  8.2.
  Deelname aan de Loterij Loten Service. Om deel te kunnen nemen aan de Loterij Loten Service moet u (i) een geldig Account geregistreerd hebben en dit actief houden, en (ii) deze voorwaarden naleven. Een gebruiker die deze voorwaarden naleeft en rechtmatig een Loterij Lot aanschaft via onze Koeriersservice zal derhalve de eigenaar van het gekochte Loterij Lot zijn in elk stadium vanaf de aankoop van het Loterij Lot namens de gebruiker.
  8.3.
  Voltooiing, Indiening en Betaling van Bestellingen. Indien u gebruik wilt maken van onze Koeriersservice om in een Loterij Trekking mee te spelen, moet u gebruik maken van de Site Tools om (i) een Bestelling te voltooien door middel van het kiezen van een type loterij formulier en het invullen van uw getallen in elke formulierrij; (ii) de voltooide Bestelling in te dienen; en (iii) de prijs voor het indienen van de Bestelling te betalen. Voltooiing, indiening en betaling van een bestelling zoals beschreven in dit artikel wordt hierna aangeduid als "Het plaatsen van een Bestelling".
  8.4.
  Bestellingsprijs. De Bestellingsprijs (i) is het bedrag dat op de Site vermeld wordt op het moment dat u de bestelling indient; (ii) omvat onze servicetoeslag en kan daarom hoger zijn dan de deelnameprijs die u zou betalen in het geval u een gelijkwaardig loterij formulier rechtstreeks in zou dienen bij de Loterij Exploitant; (iii) is van tijd tot tijd onderhevig aan verandering, zoals weergegeven op de Site; en (iv) is onderhevig aan de hoeveelheid rijen en getallen dat u indient in de Bestelling en het aantal loterijen waarin u deelneemt. Betaling van de Bestelling zal gebeuren in de door u Aangegeven Valuta (hieronder gedefinieerd).
  8.5.
  Bevestiging van Bestellingsprijs betaling.
  (a) Bevestigde betalingen. Na de ontvangst van de Bestellingsprijs sturen wij u per e-mail een betalingsbevestiging. U kunt in uw Account ook informatie over uw deelname bekijken, inclusief uw betalingsgegevens en de naam en datum van de bijbehorende Loterij Trekking.
  (b) Hangende betalingen. In het onwaarschijnlijke geval dat er een vertraging is (bijvoorbeeld vanwege technische problemen bij de verwerking van een transactie) tussen uw indiening van een Bestelling en de betaling van de Bestellingsprijs en onze ontvangst van de betaling, zal de status van de transactie hangende zijn tot het moment dat we de Bestellingsprijs ontvangen.
  8.6.
  Afbreektijd. Een aantal uur voorafgaand aan de betreffende Loterij Trekking door de Loterij Exploitant stoppen wij met het accepteren van ingezonden Bestellingen ("Afbreektijd"). Wij tonen de hoeveelheid tijd die resteert tot de Afbreektijd voor elke Loterij Trekking op de Site. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken de lengte van de Afbreektijd te bepalen. Bent u zich ervan bewust dat, zodra de Afbreektijd voor een bepaalde Loterij Trekking is verstreken, u niet langer in staat zult zijn om voor die trekking een Bestelling in te dienen.
  8.7.
  Lokale Indiening van Bestellingen en Lokale Vertegenwoordigers. Na onze ontvangst van een Bestelling en Bestellingsprijs, betrekken we een Lokale Vertegenwoordiger om het betreffende Loterij Lot namens de gebruiker aan te schaffen bij de Loterij Exploitant. We leveren commercieel gezien redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat elk Loterij Lot in overeenstemming met het tijdschema, zoals vermeld in de bijbehorende Regels van de Loterij Exploitant, wordt ingediend. U erkent dat, daar Loterij Loten lokaal worden gekocht onmiddellijk na de indiening van uw Bestelling, er geen mogelijkheid tot tijdige annulering bestaat en u gaat ermee akkoord dat uw inzending van een Bestelling en de betaling van de bijbehorende Bestellingsprijs onherroepelijk, niet te annuleren en niet te restitueren is (behalve waar uitdrukkelijk in deze Voorwaarden vermeld). In het geval van enige inconsistentie tussen de getallen zoals weergegeven op een Bestelling en die op een Loterij Lot, zullen de getallen op het Loterij Lot doorslaggevend zijn.
  8.8.
  Bekijk Uw Lot Service. U kunt gescande kopieën van uw Loterij Loten bekijken in uw account (de "Bekijk Uw Lot Service"). U erkent dat het tijd kost om gescande kopieën van Loterij Loten te uploaden, en er kan een vertraging optreden tussen het moment dat het Loterij Lot is aangeschaft en de tijd dat een kopie ervan voor u beschikbaar is om te bekijken.
 9. De Groepsspel Service.
  9.1.
  Algemeen. De Site maakt het mogelijk dat meerdere gebruikers gebruik maken van onze Koeriersservice om gezamelijk een aantal Loterij Loten voor een bepaalde Loterij Trekking aan te schaffen via onze Loterij Loten Service, en een prijs die daaruit voort kan komen indien de betreffende Loterij Loten winnende Loterij Loten zijn, te delen ("Groepsspel" of "Groepsspel Service"). "Groepsspel" betekent een groep gebruikers die gebruik maken van onze Koerier Srvice om een set van Loterij Loten te kopen via de Groepsspel speeloptie. De Groepsspel Service stelt gebruikers niet in de gelegenheid de leden van een groepsspel te kiezen.
  9.2.
  Aandelen. Een Groepsspel biedt u de mogelijkheid om één of meer gelijke eigendomsaandelen te kopen in een Groepsspel en de door het Groepsspel gekochte loterij loten ("Aandelen"), voor zover deze aandelen beschikbaar zijn. Wij bepalen: (i) het totale aantal aandelen beschikbaar voor aankoop in een Groepsspel ("Totaal Aandelen"); (ii) het aantal loterij loten gekocht door het Groepsspel; en (iii) het aantal getallencombinaties waarvoor loterij loten zijn aangekocht door het Groepsspel ("Rijen"). De Site zal het totaal aantal aandelen tonen, de gespeelde rijen, en de voor aankoop door u beschikbare resterende aandelen in het Groepsspel voorafgaand aan uw aankoop van aandelen. De aankoop van een aandeel verschaft u geen eigen specifiek loterij lot of rij die is/ zijn aangekocht door het Groepsspel. Niet door gebruikers van de Site gekochte aandelen zijn eigendom van ons.
  9.3.
  Groepsspel Prijsaandeel. Het aan u verschuldigde aandeel in enige prijs als gevolg van winnende loterij loten die namens een Groepsspel zijn aangekocht ("Groepsspel Prijs") komt overeen met het percentage van het totaal aantal aandelen dat u in het betreffende Groepsspel hebt gekocht.
  9.4.
  Groepsspel Prijsincasso. Groepsspel prijzen worden geïnd op basis van de voorwaarden uiteengezet met betrekking tot de incasso van prijzen in de artikelen 11 ("Prijzen") tot en met 13 ("Prijsincasso Service). Zonder af te wijken van het voorgaande geldt dat, als u een aandeel koopt, u hiermee de persoon van onze keuze accepteert en een volmacht verleent om enige Groepsspel Prijs te innen, in het geval een dergelijke Prijs hoger is dan US$2.500 en/ of het gevolg is van een Jackpot of Lokaal Belaste Prijs (hieronder gedefinieerd - zie artikel 11), en uw deel van de Groepsspel Prijs aan u uit te keren, of de uitkering daarvan in gang te zetten (de "Groepsspel Vertegenwoordiger"). Verder gaat u akkoord met het nemen van alle noodzakelijke maatregelen om een dergelijke benoeming en volmachtverlening te effectueren, met inbegrip van maar niet beperkt tot het ondertekenen van een aparte volmacht waarmee de Groepsspel Vertegenwoordiger de hierin uiteengezette handelingen kan uitvoeren, of dat in andere gevallen noodzakelijk is om de inning en uitkering van de Groepsspel Prijs te kunnen realiseren. U begrijpt dat als u niet instemt met onze instructies met betrekking tot een Groepsspel Prijs, u mogelijk niet gerechtigd bent om uw deel van een dergelijke Groepsspel Prijs in ontvangst te nemen.
  9.5.
  Beperking. De Groepsspel speeloptie is mogelijk niet beschikbaar in combinatie met andere diensten of functionaliteiten die op de Site aangeboden worden, met inbegrip van maar niet beperkt tot onze Abonnementsservice (hieronder gedefinieerd - zie artikel 15).
 10. Uitvoering van de Loterij Trekking en Resultaten.
  10.1.
  Na elke Loterij Trekking publiceert de Loterij Exploitant de bijbehorende definitieve en beslissende winnende getallen ("Winnende Getallen"). Voor zover een Loterij Lot winnende getallen bevat, kunt u recht hebben op een geldprijs die door de Loterij Exploitant moet worden betaald ("Prijzen"). Het aantal Winnende Getallen dat nodig is om aanspraak te kunnen maken op Prijzen in relatie tot een Loterij Trekking, alsmede het bedrag van een Prijs, wordt uitsluitend bepaald door de Loterij Exploitant. Wij leveren commercieel gezien redelijke inspanningen om de officiële Loterij Trekkingsuitslag, inclusief de Winnende Getallen en Prijzen, zo snel mogelijk na de officiële bekendmaking daarvan door de betreffende Loterij Exploitant, op de Site te publiceren. Als uw Loterij lot een winnend lot ("Winnend Loterij Lot"), zullen wij een e-mail naar de door u opgegeven e-mailadres en (indien u geabonneerd bent op onze Notificatieservice) een SMS naar het door u aangegeven mobiele telefoonnummer sturen om u op de hoogte te brengen van het feit dat uw Loterij Lot een Winnend Loterij Lot is.
 11. Prijzen.
  11.1.
  Algemeen. De site maakt onderscheid tussen de volgende Prijzencategorieën: (i) de hoofdprijs in een bepaalde Loterij Trekking ("Jackpot"); Prijzen die onderworpen zijn aan lokale belasting in het rechtsgebied van de Loterij Exploitant ("Lokaal Belaste Prijzen") en Prijzen van meer dan US$2.500; en (ii) Prijzen die geen Jackpot of Lokaal Belaste Prijzen zijn ("Secundaire Prijzen"). Afhankelijk van de categorie, bieden wij u verschillende mogelijkheden om uw Prijs persoonlijk te komen innen of aan u te laten overmaken, allemaal onderhevig aan en in overeenstemming met deze Voorwaarden.
  11.2.
  Jackpots, Lokaal Belaste Prijzen en prijzen van meer dan US$2.500. Als u recht hebt op een Jackpot of een Lokaal Belaste Prijs, of een prijs van meer dan US$2.500, dan bent u verantwoordelijk voor het persoonlijk innen van de prijs bij de bijbehorende Loterij Exploitant in overeenstemming met het artikel in deze voorwaarden getiteld 'Directe Prijsincasso'. Niettegenstaande het voorgaande kan theLotter, naar eigen goeddunken, aanbieden de Prijs namens u bij de betreffende Loterij Exploitant te innen en de Prijs vervolgens naar u over te maken in overeenstemming met onze Prijsincasso Service.
  11.3.
  Secundaire Prijzen. Als u recht heeft op Secundaire Prijzen tot een bedrag van US$2.500 (inclusief), gaat u ermee akkoord dat wij de Prijzen namens u zullen innen bij de betreffende Loterij Exploitant en de Prijzen vervolgens vervolgens naar uw Account overmaken, in overeenstemming met onze Prijsincasso Service. U kunt er ook voor kiezen om ons te verwittigen dat u de Prijzen persoonlijk in ontvangst wilt nemen van de betreffende Loterij Exploitant, in overeenstemming met het artikel getiteld 'Directe Priijsincasso'.
 12. Directe Prijsincasso.
  12.1.
  Algemeen. Als u verplicht bent of ervoor kiest om persoonlijk uw Prijs direct bij de betreffende Loterij Exploitant te innen, zorgen wij ervoor zorgen dat een van onze vertegenwoordigers u ontvangt in ons kantoor (of op een andere locatie van onze keuze) in het land van de Loterij Exploitant ("Grondgebied") en u uw winnende lot overhandigt. U gaat ermee akkoord mee te werken met theLotter, of diens vertegenwoordiger, om ervoor te zorgen dat u in bezit komt van het Winnende Lot. U gaat ermee akkoord dat u, voorafgaand aan het in bezit komen van uw Winnende Lot, eerst een wettelijke vrijstelling en vrijgave dient te ondertekenen waarin staat dat u (i) bezit heeft genomen, of gaat nemen, van het Winnende Lot, (ii) persoonlijk verantwoordelijk bent voor het rechtstreeks innen van de prijs bij de betreffende Loterij Exploitant, en (iii) afstand doet van eventuele wettelijke of billijke vorderingen, rechten of rechtsmiddelen die u zou kunnen hebben ten aanzien van theLotter, en diens Lokale Vertegenwoordiger, met betrekking tot het innen of niet innen van de Prijs. In geen geval is theLotter verplicht om u een bedrag te betalen in relatie tot een, gelijk aan wat een in gebreke blijvende Loterij Exploitant u mogelijk niet betaalt.
  12.2.
  Reizen en Reiskosten.
  (a) Algemeen. Als u zich niet in het Land bevindt, dan erkent u dat het nodig kan zijn om naar het Land te reizen om persoonlijk uw Prijs te innen ("Reizen"). U bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor uw Reis naar en vanuit het Land, en (behalve voor zover uitdrukkelijk vermeld in artikel 12.2(b), hieronder) alle gerelateerde kosten en uitgaven, inclusief en zonder beperking reis-en verblijfskosten en kosten voor levensonderhoud.
  (b) Bijdrage voor reiskosten. Niettegenstaande artikel 12.2(a) hierboven, als u (i) recht hebt op een Prijs van meer dan US$2.500; (ii) momenteel niet in het Land verblijft; en (iii) verplicht bent om, in overeenstemming met deze Voorwaarden, naar het Land te reizen om persoonlijk uw Prijs te innen, dan betalen wij uw redelijke en verantwoorde (in onze optiek) reiskosten. U erkent dat onze betaling van enige reiskosten onderhevig kan zijn aan uw deelname aan bepaalde marketing-gerelateerde activiteiten in relatie tot het bij de Loterij Exploitant innen van uw Prijs, in het betreffende Land.
  12.3.
  Randvoorwaarden en afzien van vorderingen.
  Indien u Reist om uw Prijs te innen, stemt u ermee in dat u als enige verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor: (i) het verkrijgen van alle noodzakelijke visa en vergunningen die nodig zijn om het Land te betreden; (ii) een veilige reisverzekering (die u moet dekken tegen medische en materiële vorderingen en vorderingen met betrekking tot lichamelijk letsel); (iii) het verkrijgen van alle medische inentingen, goedkeuringen en/ of toestemmingen; en (iv) het naleven van Regels van de Loterij Exploitant die het invullen en indienen vereisen van specifieke formulieren, papierwerk of documentatie, nodig voor en voorafgaand aan het innen van een Prijs (samen, "Reisverplichtingen"). U erkent dat uw nalatigheid om bepaalde Reisverplichtingen te verkrijgen of na te leven u kan uitsluiten van het innen van uw Prijs. U onderneemt alle Reizen op eigen risico. U doet hierbij afstand van enige wettelijke of billijke vorderingen, rechten of rechtsmiddelen die u zou kunnen hebben tegen theLotter met betrekking tot
  (a) elke Reis, inclusief en zonder beperking Reisgerelateerde incidenten, verwondingen, ziektes, of schade die u lijdt of maakt, en
  (b) uw nalatigheid om Reisverplichtingen na te leven of te verkrijgen, waaronder het geval dat u als gevolg daarvan niet in staat bent om uw prijs te innen.
 13. De Prijsincasso Service.
  13.1.
  Wij bieden een "innen en overmaken" service, waarbij wij uw prijs namens u innen bij de Loterij Exploitant en naar uw Account overmaken (de "Prijsincasso Service"). Nadat uw Account is gecrediteerd met het Prijsbedrag, kunt u het beschikbare saldo gebruiken om Bestellingen te plaatsen met behulp van de Loterij Loten Service. U behoudt zich het recht voor Echt Geld (hieronder gedefinieerd) in uw account te allen tijde op te nemen in overeenstemming met artikel 23.5 (getiteld 'Opnames van uw Account') van deze Voorwaarden.
  13.2.
  U machtigt hierbij de Site en haar vertegenwoordigers om uw Prijs namens u te innen bij de betreffende Loterij Exploitant en naar u over te maken. Wij leveren commercieel gezien redelijke inspanningen om de Prijs direct na de daadwerkelijke ontvangst van de Prijs van de Loterij Exploitant naar u over te maken. U erkent en gaat ermee akkoord dat, indien de Loterij Exploitant, om welke reden dan ook, verzuimt om de Prijs aan ons te leveren (i) wij geen enkele verplichting hebben om een overeenkomstig bedrag te betalen; en (ii) wij het Winnende Lot tot uw beschikking stellen, in welk geval u ervoor kunt kiezen om uw Prijs persoonlijk bij de Loterij Exploitant te innen.
  13.3.
  U erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat (i) indien we de Prijs namens u innen en naar uw Account overmaken, wij de gerelateerde overschrijvingskosten van het Prijsbedrag af kunnen trekken; en (ii) voor zover van toepassing, de Loterij Exploitant belastingen, inhoudingen, of andere bedragen van het Prijsbedrag kan aftrekken, in overeenstemming met de Regels van de Loterij Exploitant.
 14. De Categorieservice.
  14.1
  Algemeen. Wij bieden een dienst op de Site (de "Categorieservice") waarbij wij de op dat moment geldende Loterij Trekking met (i) de grootste verklaarde jackpot ("theBig"); en (ii) de beste kosten/ baten verhouding ("theSmart") aanwijzen en tonen. theBig en theSmart worden beide als een "categorie" aangeduid in deze Voorwaarden. Aanvullende informatie over elk van deze categorieën is op de Site weergegeven.
  14.2
  U erkent en gaat ermee akkoord dat (i) onze aanduiding van een Loterij Trekking als theBig of theSmart gebaseerd is op ons eigen oordeel en onze methodologie; (ii) onze aanduiding van een Loterij Trekking als theBig of theSmart geen mening weergeeft, en niet als basis van enig advies kan dienen over aan welke Loterij Trekking u moet deelnemen of of u al dan niet een verhoogde succeskans hebt als u deelneemt aan een Loterij Trekking in een bepaalde categorie; en (iii) de Loterij Trekking die op een bepaald moment in een categorie op de Site wordt weergegeven, onderhevig is aan wijzigingen.
 15. De Abonnementsservice.
  15.1.
  Algemeen. De site stelt u in staat om, met behulp van onze Koeriersservice, automatisch deel te nemen aan een specifieke loterij of in een specifieke categorie (theBig of theSmart), op periodieke basis (de "Abonnementsservice").
  15.2.
  Deelnamefrequentie.
  (a) Als u ervoor kiest om deel te nemen aan de abonnementsservice en zich abonneert op een specifieke Loterij, dan maken wij gebruik van onze Koeriersservice om erv oor te zorgen dat u kunt deelnemen aan elke toekomstige Loterij Trekking van die Loterij. U erkent dat de frequentie van Loterij Trekkingen elke week afhangt van de specifieke Loterij waarop u zich wenst te abonneren (sommige Loterijen hebben bijvoorbeeld één trekking per week, terwijl andere twee of drie trekkingen per week hebben).
  (b) Als u ervoor kiest om gebruik te maken van de abonnementsservice en zich abonneert op een bepaalde categorie, dan benutten wij onze Koeriersservice om ervoor te zorgen dat u elke week kunt deelnemen aan twee (2) Loterij Trekkingen (of een ander, op de site weergegeven aantal). De werkelijke Loterij Trekking waaraan u per keer deelneemt, is gebaseerd op de Loterij Trekking die te vinden is in de door u aangewezen Categorie op de tijden zoals die op de Site worden weergegeven.
  (c) Ons systeem tracht te voorkomen dat u tweemaal aan dezelfde Loterij deelneemt. Als een loterij waaraan u al heeft deelgenomen als onderdeel van de Abonnementsservice, wordt gekenmerkt als theBig of theSmart, gebruiken wij onze Koeriersservice om ervoor te zorgen dat u automatisch kunt deelnemen aan de Loterij Trekking die, (i) in het geval van theBig, de op één na hoogste weergegeven Jackpot heeft ten tijde van de trekking, of, (ii) in het geval van theSmart, de op één na beste weergegeven kosten/ baten verhouding heeft op het moment van de trekking.
  (d) U kunt ervoor kiezen om tegelijkertijd een onbeperkt aantal abonnementen af te sluiten (voor verschillende Loterij Trekkingen of voor verschillende Categorieën).
  15.3.
  Abonnementsbestellinggetallen
  (a) Standaardgetallen. Standaard zal uw deelname aan elk van de Loterijen via de abonnementsservice worden gebaseerd op de formuliergetallen die u aanwijst wanneer u begint deel te nemen aan de Abonnementsservice ("Abonnementsbestellinggetallen"). U mag op elk moment gebruik maken van de Site Tools om de Abonnementsbestellinggetallen te vervangen door Bestellingsgetallen die u hebt benoemd in de "Mijn Getallen" functie in uw account.
  (b) Willekeurig Geselecteerde Getallen. Als u deelneemt aan de Categorie Abonnementsservice, erkent u dat u automatisch kunt deelnemen aan verschillende Loterijen. Aangezien elke Loterij verschillende regels voor deelname heeft, zijn uw Abonnementsbestellinggetallen niet per definitie geschikt voor elk Loterij Trekking. In dergelijke gevallen zult u blijven deelnemen aan de Loterij Trekking en: (i) zal ons systeem gebruik maken van elk van uw Abonnementsbestellinggetallen die binnen het bereik van de bijbehorende Loterij Trekking vallen; (ii) voor zover eventuele extra getallen nodig zijn, of als uw Abonnementsbestellinggetallen niet binnen het bereik van de Loterij Trekking vallen, zal ons systeem willekeurig de ontbrekende of alternatieve getallen selecteren; en (iii) u doet hierbij afstand van alle vorderingen die u zou kunnen maken tegen theLotter met betrekking tot de selectie van ontbrekende of alternatieve getallen.
  15.4.
  Deelnamevoorwaarden. U gaat ermee akkoord dat uw abonnement, en daaraan gerelateerde betalingsverplichtingen, actief blijft tot het moment dat u de Site Tools gebruikt om uw deelname aan de Abonnementsservice te schorsen of te deactiveren, wat u op elk moment kunt doen (u kunt de Site Tools ook gebruiken om uw deelname aan de Abonnementsservice te reactiveren).
  15.5.
  Betalingen.
  (a) Zolang u deelneemt aan de Abonnementsservice zal u worden gedebiteerd voor de Bestellingsprijs van elke Loterij Trekking waaraan u deelneemt.
  (b) Wij streven ernaar om elk Loterij Lot in te dienen zodra de Site begint met het accepteren van Bestellingen voor een Loterij Trekking, en daarom erkent u dat, indien u besluit om uw deelname aan de Abonnementsservice te schorsen of te deactiveren, u nog steeds kunt worden gefactureerd voor, en akkoord gaat met het betalen van, de Bestellingsprijs voor de eerstvolgende Loterij Trekking.
  (c) U erkent dat de Bestellingsprijs voor elke Loterij Trekking aan verandering onderhevig kan zijn om een aantal redenen, waaronder, maar niet beperkt tot: (i) aangezien de bedragen die worden weergegeven op de Site gebaseerd zijn op uw Aangegeven Valuta, zijn de Bestellingsprijzen onderhevig aan dagelijkse schommelingen bij het converteren van valuta; (ii) de Loterij Exploitant kan de prijs die hij rekent voor zijn loten veranderen; (iii) omdat de Bestellingsprijs per Loterij kan verschillen, kan de Bestellingsprijs voor elke categorie verschillend zijn, afhankelijk van welke Loterij Trekking wordt aangewezen in die categorie; of (iv) onze servicekosten kunnen veranderen.
  (d) Als u deelneemt aan de Categorie Abonnementsservice, kunt u gebruik maken van de Site Tools om een maximumprijs te specificeren (en vervolgens aan te passen) die u bereid bent te betalen voor elke Bestelling in relatie tot een specifieke Loterij Trekking ("Prijslimiet"). Als een Bestellingsprijs voor uw specifieke Categorie boven uw Prijslimiet ligt, schaft u automatisch de volgende beschikbare Bestelling aan die onder uw Prijslimiet ligt (en, voor zover van toepassing: (i) in het geval van theBig, samenhangt met de Loterij Trekking met de op één na hoogste weergegeven jackpot ten tijde van de trekking; of (ii) in het geval van theSmart, samenhangt met de Loterij Trekking met de op één na beste weergegeven kosten/ baten verhouding ten tijde van de trekking).
  15.6.
  Voldoende saldo. U gaat ermee akkoord dat we uw Account automatisch kunnen debiteren in verband met uw deelname aan de Abonnementsservice. Als uw account niet voldoende saldo heeft om te betalen voor uw deelname aan de Abonnementsservice, (i) zullen wij de kosten via uw betalingsmethode in rekening brengen (bijvoorbeeld de creditcard die u in uw account hebt aangegeven), en u machtigt ons hierbij om dat te doen; of (ii) zullen wij uw Loterij Lot niet namens u kopen, in welk geval wij u een e-mail sturen naar het door u aangegeven e-mailadres met de mededeling dat de transactie niet is uitgevoerd vanwege onvoldoende beschikbaar saldo.
 16. Meldingsservice.
  16.1.
  Algemeen. In relatie tot de Site bieden wij bepaalde meldingsservices waarbij wij Gebruikers de mogelijkheid bieden om updates en meldingen te ontvangen over Loterijen, Jackpots, Prijzen, en uitslagen van Loterij Trekkingen (samen de "Meldingsservice"). De Meldingsservice kan Gebruikers voorzien van de mogelijkheid om te kiezen voor de ontvangst van meldingen per e-mail ("mailbox") of SMS ("SMS Meldingen"). Als u ervoor kiest om de Meldingsservice te gebruiken, kunt u het gebruik daarvan op elk gewenst moment stopzetten via de Site Tools, of door een uitschrijvingsverzoek in overeenstemming met ons Privacybeleid te sturen. Houdt u er rekening mee dat wij u, naast de Meldingsservice, toch e-mailmeldingen over Prijzen kunnen sturen, evenals bepaalde e-mail of SMS advertenties, alles in overeenstemming met ons Privacybeleid.
  16.2.
  Geldig E-mailadres en Mobiel Nummer. Om de Meldingsservice te gebruiken, moet u (i) een geldig Account registreren en onderhouden; (ii) deze voorwaarden naleven; en (iii) als u E-mail- en/ of SMS-meldingen wilt ontvangen, een actief extern e-mailaccount ("e-mailadres") en/ of mobiel telefoonnummer ("Mobiel Nummer") onderhouden (voor zover van toepassing). U kunt ervoor kiezen om elk deel van de Meldingsservice te gebruiken door gebruik te maken van de Site Tools om ons uw E-mailadres en/ of Mobiel Nummer te verstrekken en aan te geven welke informatie over Loterij Trekkingen, Prijzen, of Services u wenst te ontvangen (samen "Meldingen"). U gaat ermee akkoord
  (a) dat, afhankelijk van de door u aangegeven method voor het ontvangen van Meldingen, wij u Meldingen op uw E-mailadres en/ of Mobiele Nummer zullen sturen;
  (b) om alleen accurate en actuele contactgegevens van uzelf te verstrekken, en uw E-mailadres en/ of Mobiele Nummer bij te werken door gebruik te maken van de Site Tools wanneer deze veranderen; en
  (c) dat u Meldingen van ons blijft ontvangen totdat u de Site Tools gebruikt om uw deelname aan de Meldingsservice te schorsen, of de Meldingen die u wilt ontvangen aanpast, wat u in beide gevallen te allen tijde kunt doen.
  16.3.
  Kosten. We brengen momenteel geen kosten in rekening voor het gebruik van onze Meldingsservice. Sommige externe dienstverleners berekenen u echter kosten voor het ontvangen van SMS-berichten. Als u kiest voor het ontvangen van SMS-meldingen (of anderszins kiest voor het ontvangen van een reclame-gerelateerde SMS van ons), erkent u en gaat u ermee akkoord dat u kosten voor berichten, data, internettoegang en andere tarieven voor het ontvangen van de SMS in rekening kunnen worden gebracht door uw telecommunicatie- of internetprovider.
 17. Acties.
  17.1.
  Voor zover wij bepaalde acties op de Site aanbieden, gaat u ermee akkoord dat uw deelname aan genoemde Acties onderhevig is aan deze Voorwaarden. Details van onze op dat moment geldende acties worden, periodiek bijgewerkt, weergegeven op de Site.
 18. VIP Club.
  18.1.
  Wij bieden Gebruikers die een bepaald verbruikscijfer halen, zoals vermeld op de Site, de mogelijkheid om lid te worden van onze promotionele club (de "VIP Club"), die uitsluitend voor leden is. Details van de VIP Club, evenals de criteria voor en de voordelen van lidmaatschap worden, periodiek bijgewerkt, op de site getoond. U gaat ermee akkoord dat uw deelname aan de VIP Club onderhevig is aan deze voorwaarden, en wij behouden ons het recht voor om de VIP Club en/ of uw deelname daaraan op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken te beëindigen.
 19. De Tell-A-Friend Service.
  19.1.
  Algemeen. Onderdeel van de Site is een uitnodigingsservice waarmee u uw vrienden en contacten (elk een "Vriend") kunt uitnodigen om een Site account te registreren en gebruik maken van onze diensten, onderhevig aan deze Voorwaarden ("Tell-A-Friend service"). Om deel te nemen aan de Tell-A-Friend Service moet u (i) een geldig account geregistreerd hebben en actief onderhouden; en (ii) deze voorwaarden naleven. Als u ervoor kiest om deel te nemen aan de Tell-A-Friend Service, gaat u ermee akkoord
  (a) om alleen uitnodigingen te sturen naar uw vrienden en contacten die u kent; en
  (b) geen verkeerde voorstelling van uw relatie met theLotter te geven aan een derde partij, of namens theLotter garanties geven of optreden.
  19.2.
  Uitnodigingsmail en -link. Op basis van de contactgegevens van uw Vriend(en) die u ons verstrekt, zullen wij uw vriend(en) een uitnodigingsmail sturen om hen uit te nodigen de site te bezoeken, een account te registreren en gebruik te maken van de Services ("Uitnodigingsmail"). De Uitnodigingsmail bevat een link naar de Site ("Uitnodigingslink"). We gebruiken de Uitnodigingslink om te controleren of een Vriend door u is doorverwezen naar de Site via de Tell-A-Friend Service. U erkent dat het niet registreren van een Site account via de Uitnodigingslink betekent dat we de verwijzing niet kunnen traceren en u geen Verwijzingsbonus zullen crediteren, zelfs als uw Vriend onafhankelijk van de Uitnodiging een Site account registreert.
  19.3.
  Verwijzingsbonus. Indien u een Vriend naar de Site verwijst en hij/ zij registreert een account via de Uitnodigingslink en een Bestelling voor een Loterij Trekking plaatst, kunt u in aanmerking komen om een Verwijzingsbonus van ons te ontvangen, die in de vorm van Bonusgeld (zoals hieronder gedefinieerd) zal worden bijgeschreven op uw Account, en die u kunt gebruiken in relatie tot de Site ("Verwijzingsbonus"). Het bedrag van de Verwijzingsbonus is gepubliceerd op de site. De Verwijzingsbonus zal worden bijgeschreven op uw Account binnen drie (3) dagen na de datum waarop uw vriend voor het eerst een Bestelling plaatst en deelneemt aan een Loterij Trekking. Let er op dat u geen recht op een Verwijzingsbonus hebt indien u en uw Vriend hetzelfde IP-adres hebben. Op klantenaccounts gestort Bonusgeld is geldig voor een periode van zes (6) maanden vanaf de datum van de storting. Aan het einde van deze periode zal het Bonusgeld van het account van de klant worden verwijderd na een voorafgaande e-mailnotificatie.
  19.4.
  Verwijzingsgeschenk. Als u naar de Site verwezen bent via de Tell-A-Friend Service, kunt u in aanmerking komen om een bepaald bedrag van ons te ontvangen, dat in de vorm van Bonusgeld zal worden bijgeschreven op uw Account, voor uw gebruik in relatie tot de Site ("Verwijzingsgeschenk"). Het bedrag van het Verwijzingsgeschenk is gepubliceerd op de Site. Het Verwijzingsgeschenk zal op uw Account worden bijgeschreven binnen drie (3) dagen na de datum waarop u voor het eerst een Bestelling plaatst en deelneemt aan een Loterij Trekking. Let er op dat u geen recht hebt op een Verwijzingsgeschenk als u en de vriend die u hebt doorverwezen hetzelfde IP-adres hebben. Op klantenaccounts gestort Bonusgeld is geldig voor een periode van zes (6) maanden vanaf de datum van de storting. Aan het einde van deze periode zal het Bonusgeld van het account van de klant worden verwijderd na een voorafgaande e-mailnotificatie.
 20. Welkomstbonus.
  20.1.
  Als u een nieuwe gebruiker op de site bent en een account registreert en een Bestelling plaatst, kunt u in aanmerking komen om een bepaalde welkomstkrediet van ons te ontvangen, dat in de vorm van Bonusgeld zal worden bijgeschreven op uw Account voor uw gebruikt in relatie tot de Site ("Welkomstbonus"). Het bedrag van de Welkomstbonus is vermeld op de site. De welkomstbonus wordt bijgeschreven op uw account kort nadat u voor de eerste keer een Bestelling plaatst en deelneemt aan uw eerste Loterij Trekking. Bonusgeld gestort op klantenaccounts is geldig voor een periode van zes (6) maanden vanaf de datum van de storting. Aan het einde van deze periode, zal het Bonusgeld van het klantaccount worden verwijderd na een voorafgaande e-mailnotificatie.
 21. Uw Betalingen aan theLotter.
  21.1.
  Bestellingen. U erkent en aanvaardt dat, indien (i) u kiest voor het doen van een aankoop op de Site met uw creditcard (bijvoorbeeld door het betalen van de Bestellingsprijs); of (ii) er onvoldoende saldo op uw account staat om te betalen voor een transactie die u bent aangegaan, theLotter de kosten dan op die creditcard of op de creditcard die u in uw Account heeft aangegeven in rekening kan brengen, en u machtigt hierbij u het in rekening brengen van de kosten op die creditcard (of een vervangende creditcard).
  21.2.
  Als u ervoor kiest om de Abonnementsservice te gebruiken om herhaaldelijk Bestellingen in te dienen, kunnen wij de Formulierprijzen via een herhalingsbetaling via de door u aangegeven betaalmethode (inclusief per creditcard) innen. In verband daarmee kan theLotter u termijnkosten ten laste leggen zonder verdere machtiging van u, en een dergelijke machtiging blijft van kracht totdat deze door u wordt beëindigd.
  21.3.
  Restricties en Erkenningen. U gaat ermee akkoord: (i) om alleen geldige en actuele creditcard- en factuurgegevens van uzelf te verstrekken; (ii) dat wij de tools, software of diensten van externe dienstverleners kunnen gebruiken om transacties namens ons te verwerken; (iii) dat u aansprakelijk bent voor door de creditcardmaatschappij in rekening gebrachte kosten in verband met de verwerking van betalingen en herhalingsbetalingen; (iv) dat, behalve wanneer uitdrukkelijk in deze voorwaarden is beschreven, alle aankopen definitief en niet te annuleren of te restitueren zijn; (v) dat, om welke reden ook, een betaling niet door ons van uw creditcardmaatschappij is ontvangen, u akkoord gaat met onmiddellijke betaling aan ons van alle openstaande bedragen op aanvraag en, indien van toepassing, kan theLotter een redelijke vergoeding in rekening brengen voor geweigerde betalingen; en (vi) dat eventueel falen of onvermogen van theLotter bij de verwerking van betalingen hierna u niet ontslaat van uw betalingsverplichtingen.
 22. Restitutiebeleid.
  22.1.
  Behalve indien uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden, erkent u en gaat u ermee akkoord dat Bestellingsprijzen en vergoedingen en/ of betalingen door u betaald aan theLotter in verband met uw gebruik van de Site en de Services niet worden gerestitueerd.
  22.2.
  Als u redelijkerwijs van mening bent dat u ten onrechte een bedrag door ons in rekening is gebracht, kunt u ons inlichten en een verzoek doen tot teruggave. De tools die in uw account beschikbaar zijn, moeten u voorzien van de middelen om dit te doen, en in elk geval kunt u contact met ons opnemen via onze Ondersteuningsservice. Bent u zich ervan bewust dat we een dergelijk verzoek om restitutie niet zullen overwegen tenzij u de volledige gegevens van de betwiste transactie bijvoegt, inclusief de relevante data, betalingsgegevens en een korte uitleg waarom het bedrag wordt betwist. Als wij, naar eigen goeddunken, van mening zijn dat een bedrag ten onrechte in rekening is gebracht, zullen wij, als uw verhaalsmogelijkheid, u dat bedrag terugbetalen.
 23. Het Overmaken van Bedragen naar u en uw Gebruik van Dergelijke Bedragen.
  23.1.
  Algemeen. Tijdens uw gebruik van de Site en Services, kunnen de volgende soorten geld of krediet naar u of uw account worden overgemaakt: (i) Prijzen; (ii) de contante waarde van het geld dat u op uw Account stort voor uw gebruik op de Site ("Stortingen"); en/ of (iii) een Verwijzingsbonus, Verwijzingsgeschenk of Welkomstbonus. Prijzen en Stortingen worden gezamenlijk aangeduid als "Echt Geld". Verwijzingsbonussen, het Verwijzingsgeschenk en de Welkomstbonus worden gezamenlijk aangeduid als "Bonusgeld". Uw recht op eventueel Echt Geld en/ of Bonusgeld is onderhevig aan en in overeenstemming met deze Voorwaarden. Bonusgeld gestort op klantenaccounts is geldig voor een periode van zes (6) maanden vanaf de stortingsdatum. Aan het einde van deze periode, zal het Bonusgeld van het klantaccount worden verwijderd na voorafgaande e-mailnotificatie.
  23.2.
  Gebruik van Echt Geld. Echt geld wordt overgemaakt naar uw Account en kan worden gebruikt in verband met uw toekomstige transacties op de Site (bijvoorbeeld om Bestellingen te plaatsen). U kunt eventueel ongebruikt Echt Geld op elk moment opnemen in overeenstemming met artikel 23.5 van deze Voorwaarden (getiteld 'Opnames van uw account').
  23.3.
  Gebruik van Bonusgeld. Bonusgeld wordt bijgeschreven op uw account en mag uitsluitend worden gebruikt in verband met uw toekomstige transacties op de site (bijvoorbeeld om Bestellingen te plaatsen). U kunt het geld of monetaire waarde van ongebruikt Bonusgeld niet van uw Account opnemen. Bonusgeld gestort op klantenaccounts is geldig voor een periode van zes (6) maanden vanaf de datum van de storting. Aan het einde van deze periode, zal het Bonusgeld van het klantaccount worden verwijderd na voorafgaande e-mailnotificatie.
  23.4.
  Volgorde van Gebruik en Voldoende Saldo. Indien u een Bestelling plaatst via de Site, zullen wij eerst het beschikbare Bonusgeld dat u in uw Account hebt, debiteren. Als er onvoldoende Bonusgeld beschikbaar is om voor uw transactie te betalen, zullen wij eventueel in uw account aanwezig Echt Geld debiteren. Bent u zich ervan bewust dat, indien uw Account niet voldoende Bonusgeld of Echt Geld bevat om te betalen voor uw transactie, wij de kosten op de door u in uw Account aangegeven betaalmethode (bijvoorbeeld uw creditcard) in rekening zullen brengen, en dat u ons hierbij daartoe machtigt.
  23.5.
  Opnames van uw account. U kunt op elk gewenst moment gebruik maken van de Site Tools om het beschikbare Echte Geld, of een deel daarvan, van uw Account op te nemen, door uw geprefereerde opnamemethode te selecteren. Om bepaalde bedragen te kunnen opnemen, kunt u verplicht worden om ons eerst te voorzien van specifieke informatie die zal worden gebruikt om uw identificatie te bevestigen en/ of uw creditcard of andere betaalmethode te controleren. Aanvullende informatie met betrekking tot de opname van Echt Geld is hier op de Site beschikbaar. Houdt u er rekening mee dat, indien wij u eventueel Bonusgeld verstrekken, dit alleen door u is te gebruiken in verband met de Site en niet van uw Account kan worden opgenomen.
  23.6.
  Slapend account. We kunnen het accountsaldo (zoals prijzen en stortingen) ("Accountsaldo") uit een Slapend Account verwijderen. Een "Slapend Account" is een account waarin voor een periode van twaalf (12) maanden of langer geen activiteit is geweest (zoals het inloggen op de account, of de aankoop van een lot). Als uw account als een slapend account wordt beschouwd, zullen wij u, voorafgaand aan het verwijderen van het Accountsaldo uit het betreffende account, hiervan op de hoogte stellen door middel van een notificatie per mail naar het e-mailadres in uw account ("Notificatie Verwijdering Accountsaldo"). Als u binnen zeven (7) dagen na deze kennisgeving geen actie onderneemt in uw account of contact met ons opneemt, wordt het Accountsaldo van uw Slapende Account verwijderd. Nadat het Accountsaldo is verwijderd, kunt u binnen een termijn van twaalf (12) maanden na de datum van het versturen van de Notificatie Verwijdering Accountsaldo een verzoek indienen om restitutie van het verwijderde Accountsaldo. Een dergelijk verzoek zal worden verleend of geweigerd naar ons goeddunken.
  23.7.
  Belastingen en Rapportage. U bent zelf en volledig verantwoordelijk voor het aangeven en betalen van alle eventuele belastingen en heffingen die voortvloeien uit of opgelegd worden op bedragen die door de Site onder deze Voorwaarden aan u zijn betaald of overgedragen. U erkent en gaat ermee akkoord dat de Loterij Exploitant een deel van uw Prijs zou kunnen behouden en namens u kan doorsturen naar de betreffende belastingdienst.
  23.8.
  Valuta. Voor zover wij eventuele bedragen onder deze voorwaarden aan u crediteren of naar u overmaken, zullen wij dat doen in de valuta die u heeft aangegeven in uw account voor het doen van betalingen aan theLotter ("Aangegeven Valuta"). U kunt uw Aangegeven Valuta kiezen uit een lijst van valuta die op de site is weergegeven. U kunt uw Aangegeven Valuta op elk moment wijzigen met behulp van de Site Tools in uw Account. Bent u zich ervan bewust dat elke keer dat u uw Aangegeven Valuta verandert, het geld in uw Account automatisch wordt omgezet naar de nieuwe valuta en wij u de kosten van een wisselkantoor in rekening kunnen brengen voor een eventuele omzetting; het bedrag van die vergoeding is weergegeven op de Site.
 24. Liefdadigheidsservice
  24.1.
  Wij stellen u in staat om tot $10 van uw prijs aan bepaalde liefdadigheidsorganisaties die zijn weergegeven op de site te doneren, en wij zullen een aparte donatie aan diezelfde charitatieve organisatie doen uit eigen middelen die overeenkomt met het bedrag van uw donatie ("Liefdadigheidsservice"). Het maximale bedrag dat u kunt doneren per Prijs is tien (10) Amerikaanse dollar, Britse Ponden of Euro (afhankelijk van de door u Aangegeven Valuta). Als u ervoor kiest om deel te nemen aan de Liefdadigheidsservice, moet u gebruik maken van de Site Tools om uw donatie te doen.
 25. Intellectuele Eigendomsrechten.
  25.1.
  De inhoud van de Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot, de tekst, documenten, beschrijvingen, producten, technologie, software, afbeeldingen, foto's, geluiden, video's, interactieve functies en services (collectief, de "Inhoud") en de handelsmerken, servicemerken en logo's daarin ("Merken"), zijn eigendom van theLotter en/ of haar licentiegevers en worden beschermd door auteursrecht, handelsmerk, octrooi of andere wetten en verdragen met betrekking tot intellectueel eigendom. Inhoud kan informatie over loterijen in het algemeen zijn, Loterij Trekkingen en de uitslagen en prijzengeld in verband met het voorgaande, en informatie over de kansen op het winnen van een Loterij Trekking. Wij behouden ons alle rechten voor die niet expliciet worden verleend in en naar de site en de Inhoud. Inhoud op de site wordt verstrekt "ALS ZODANIG" voor uw informatie en persoonlijk gebruik en mag niet worden gebruikt, gewijzigd, gekopieerd, verspreid, verzonden, uitgezonden, vertoond, verkocht, geautoriseerd, gecompileerd, of anderszins geëxploiteerd voor welke andere doeleinden ook, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Als u een kopie van de inhoud voor persoonlijk gebruik afdrukt of kopieert, moet u alle auteursrechten en andere eigendomsrechten daarin aanhouden. "theLotter", het logo van theLotter, "theBig", "theSmart", "Uw Wereldwijde Loterijagent" en andere merken zijn merken van theLotter of aan theLotter gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken, servicemerken en logo's op de site zijn handelsmerken, servicemerken of logo's van hun respectievelijke eigenaars.
 26. Onthullingen.
  26.1.
  Wij behouden ons het recht voor om alle informatie die wij krijgen in relatie tot de Site en het gebruik ervan te betreden, lezen, bewaren en openbaren, indien wij redelijkerwijs geloven dat dit noodzakelijk is om (i) eventuele geldende wet- en regelgeving, wettelijke procedure, dagvaarding of overheidsverzoek na te leven; (ii) de Site Voorwaarden te handhaven, met inbegrip van het onderzoeken van potentiële schendingen ervan; (iii) fraude, beveiligings- of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken; (iv) te reageren op ondersteuningsverzoeken van Gebruikers; of (v) de rechten, het eigendom of de veiligheid van theLotter, haar gebruikers of het publiek te beschermen.
 27. Links.
  27.1.
  De Site kan links naar websites van derden bevatten die geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door theLotter bevatten. We zijn niet gelieerd aan, hebben geen controle over, en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites van derden. U ontheft theLotter uitdrukkelijk van enige en alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van de websites van derden. Derhalve raden we u aan om de voorwaarden en het privacybeleid te lezen van iedere website van derden die u bezoekt.
  27.2.
  theLotter staat u toe om te linken naar de Site op voorwaarde dat (i) u linkt naar een pagina maar geen pagina op deze site kopieert; (ii) de tekst van de hyperlink nauwkeurig de inhoud zoals deze op de Site weergegeven is, beschrijft; (iii) u geen verkeerde voorstelling geeft van uw relatie met theLotter, of eventuele foutieve informatie over theLotter presenteert en op geen enkele wijze impliceert dat wij eventuele alle diensten of producten onderschrijven, tenzij wij u hiervoor onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming hebben gegeven; (iv) u niet zult linken vanaf een website die u niet bezit; (v) uw website en domeinnaam, geen inhoud bevat die
  (a) aanstootgevend of controversieel is (beide naar ons eigen inzicht), of
  (b) inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of andere rechten van een persoon of entiteit; en (vi) u, en uw website, deze voorwaarden en het toepasselijk recht naleven.
 28. Informatiebeschrijving.
  28.1.
  We proberen zo nauwkeurig mogelijk te zijn. We kunnen echter niet garanderen dat de inhoud beschikbaar op de Site juist, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos is. Wij behouden ons het recht voor naar eigen inzicht wijzigingen in of aan de inhoud, of een deel daarvan, te maken, zonder de verplichting van kennisgeving voorafgaand aan of na het maken van dergelijke wijzigingen aan de inhoud. Uw gebruik van de inhoud, of een deel daarvan, gebeurt uitsluitend op uw eigen risico en verantwoordelijkheid.
 29. Privacy.
  29.1.
  U gaat ermee akkoord dat de persoonlijke informatie die wij van u verkrijgen in relatie tot de Site en Services onderhevig is aan en kan worden gebruikt in overeenstemming met ons privacybeleid, dat u hier kunt nalezen ("Privacybeleid").
 30. Ondersteuningsservice, Vragen, en Klachten.
  30.1.
  Indien u vragen of klachten heeft over de Site, inclusief vragen met betrekking tot onze diensten en/ of eventuele betalingen, mag u (i) ons e-mailen, (ii) een vraag bij ons indienen via de 'Contact' optie die op de Site te vinden is, (iii) met ons chatten via de online tool die op de Site te vinden is, en/ of (iv) ons bellen (op eigen kosten) via het telefoonnummer voor ondersteuning dat op de Site te vinden is (samen de "Ondersteuningsservice"). Wij leveren commercieel redelijke inspanningen om zo snel mogelijk te reageren. Indien u een klacht hebt, gaat u ermee akkoord de volledige gegevens van uw klacht te verstrekken, zodat wij het punt van zorg duidelijk kunnen identificeren. We kunnen de tools, software of services van externe dienstverleners gebruiken in verband met de Ondersteuningsservice.
 31. Garantiebepalingen.
  31.1.
  Deze sectie is van toepassing ongeacht of de Services die in het kader van de Site geleverd worden tegen betaling zijn. Toepasselijk recht staat de uitsluiting van bepaalde garanties mogelijk niet toe, dus in dat geval zijn bepaalde uitsluitingen die hierin zijn uiteengezet mogelijk niet van toepassing.
  31.2.
  DE SITE WORDT GELEVERD OP "ALS ZODANIG" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS, EN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET. theLotter WIJST HIERBIJ ELKE GARANTIE AF, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, BENAMING, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUKMAKENDHEID, EN GARANTIES OP BASIS VAN WET OF UIT EEN OMGANG MET OF GEBRUIK VAN HANDEL.
  31.3.
  theLotter GARANDEERT NIET DAT DE SITE VRIJ VAN BUGS, BEVEILIGINGSINBREUKEN, OF VIRUSAANVALLEN ZAL ZIJN. DE SITE KAN SOMS ONBEREIKBAAR ZIJN IN HET KADER VAN ROUTINEONDERHOUD, VERBETERING, OF OM ANDERE REDENEN. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT theLotter NIET VERANTWOORDELIJK ZAL WORDEN GEHOUDEN VOOR GEVOLGEN, VOOR U OF EEN DERDE PARTIJ, VAN TECHNISCHE PROBLEMEN VAN HET INTERNET, TRAGE VERBINDINGEN, VERKEERSOPSTOPPINGEN, OVERBELASTING VAN ONZE OF ANDERE SERVERS, EEN VERTRAGING BIJ OF MISLUKKEN VAN VERZENDING, OF ENIGE WIJZIGING OF VERVORMING VAN GEGEVENS.
  31.4.
  WIJ GARANDEREN, ONDERSCHRIJVEN OF WAARBORGEN OP GEEN ENKELE MANIER INHOUD, PRODUCT OF SERVICE DIE WORDT AANBEVOLEN OF GEADVERTEERD OP DE SITE VAN EEN DERDE PARTIJ.
  31.5.
  U GAAT ERMEE AKKOORD DAT theLotter NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR ZOEKGERAAKTE LOTERIJ LOTEN OF HET NIET INDIENEN VAN EEN FORMULIER OF AANKOPEN VAN EEN LOTERIJ LOT, OF VOOR ENIGE ADMINISTRATIEVE FOUTEN DIE ONDERDEEL KUNNEN ZIJN VAN EEN LOTERIJ LOT, LOS VAN HET FEIT OF DE FOUT ONTSTAAT IN ONZE SYSTEMEN OF IN DIE VAN ONZE SERVICE LEVERANCIER, OF DOOR MENSELIJKE FOUTEN VAN ONS OF VAN ONZE SERVICE PROVIDER (ELK EEN "INCIDENT"). VOOR ZOVER DAT EEN INCIDENT ZICH VOORDOET, OF WIJ ONS BEWUST WORDEN VAN EEN INCIDENT, BEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT VOOR OM EEN LOTERIJ LOT EN ONZE AANSPRAKELIJKHEID NAAR U TE ANNULEREN, EN UW VERHAALSMOGELIJKHEID ZAL EEN RESTITUTIE VAN DE BETREFFENDE BESTELLINGSPRIJS ZIJN.
  31.6.
  U ERKENT DAT CONTENT MET BETREKKING TOT EEN LOTERIJ TREKKING, WAARONDER DE OFFICIËLE UITSLAGEN VAN EVENTUELE LOTERIJ TREKKINGEN (SAMEN "LOTERIJ EXPLOITANT GEGEVENS"), GEBASEERD IS OP INFORMATIE DIE WIJ KRIJGEN VAN LOTERIJ-EXPLOITANTEN EN DAT DERGELIJKE CONTENT ONJUIST, ONVOLLEDIG, EN AAN WIJZIGINGEN ONDERHEVIG KAN ZIJN. WIJ GARANDEREN, ONDERSCHRIJVEN OF WAARBORGEN OP GEEN ENKELE MANIER DE ACCURATESSE, ACTUALITEIT, OF VOLLEDIGHEID VAN DE GEGEVENS VAN WELKE LOTERIJ EXPLOITANT DAN OOK EN U GAAT ERMEE AKKOORD DE GEGEVENS VAN LOTERIJ EXPLOITANTEN TE VERIFIËREN VIA DE WEBSITE OF OFFICIËLE PUBLICATIES VAN DE BETREFFENDE LOTERIJ EXPLOITANT.
  31.7.
  WIJ LEGGEN GEEN ENKELE VERKLARING AF OVER EN GEVEN GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT UW KANSEN OP HET VERKRIJGEN VAN WINNENDE GETALLEN OF OP HET RECHT OP EEN PRIJS.
  31.8.
  theLotter GARANDEERT NIET DAT EEN LOTERIJ EXPLOITANT ELKE LOTERIJ TREKKING ZAL UITVOEREN (INCLUSIEF VOLGENS DE REGELS), EEN LOTERIJ LOT ZAL RESPECTEREN EN/ OF, VAN TOEPASSING ZIJNDE PRIJZEN ZAL BETALEN, EN U GAAT ERMEE AKKOORD DAT theLotter NIET VERANTWOORDELIJK ZAL ZIJN VOOR HET FALEN VAN WELKE LOTERIJ EXPLOITANT DAN OOK IN RELATIE TOT ENIGE VAN DE VOORGAANDE ACTIVITEITEN. IN GEEN GEVAL ZAL theLotter VERPLICHT WORDEN OF VERANTWOORDELIJK ZIJN OM ENIGE PRIJS, OF VERGELIJKBAAR BEDRAG, TE BETALEN IN HET GEVAL DAT EEN LOTERIJ EXPLOITANT OM WELKE REDEN DAN OOK IN GEBREKE BLIJFT. U DOET HIERBIJ AFSTAND VAN JURIDISCHE OF BILLIJKE VORDERINGEN, RECHTEN OF RECHTSMIDDELEN DIE U TEN AANZIEN VAN theLotter OF EENIEDER DIE NAMENS theLotter OPTREEDT KUNT MAKEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW INTERACTIE MET EEN LOTERIJ EXPLOITANT EN/ OF HET HANDELEN OF NIET HANDELEN VAN EEN LOTERIJ EXPLOITANT.
  31.9
  theLotter IS GEEN LOTERIJ EXPLOITANT EN ORGANISEERT OF VERSTREKT GEEN LOTERIJ TREKKINGEN. UW DEELNAME IN ELKE LOTERIJ TREKKING GEBEURT OP VRIJWILLIGE BASIS EN OP EIGEN RISICO. INDIEN U EEN GESCHIL MET EEN LOTERIJ EXPLOITANT OF ENIGE ANDERE GEBRUIKER OF EXTERNE PARTIJ HEBT IN RELATIE TOT DE SITE EN/ OF EEN LOTERIJ TREKKING (EN ENIGE PRIJS IN VERBAND DAARMEE), GAAT U ERMEE AKKOORD DAT theLotter NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR KLACHTEN OF SCHADE ALS GEVOLG OF IN VERBAND MET EEN DERGELIJK GESCHIL. theLotter HOUDT ZICH HET RECHT VOOR, MAAR HEEFT GEEN VERPLICHTING, EEN DERGELIJK GESCHIL TE VOLGEN.
  31.10.
  TENZIJ UITDRUKKELIJK VERMELD IN ONS PRIVACYBELEID, GEEFT theLotter GEEN ENKELE GARANTIE OF VOORWAARDE VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, MET BETREKKING TOT DE VEILIGHEID VAN INFORMATIE DIE U MOGELIJK VERSTREKT OF ACTIVITEITEN WAARAAN U DEELNEEMT GEDURENDE HET VERLOOP VAN UW GEBRUIK VAN DE SITE.
 32. Beperking van aansprakelijkheid.
  32.1.
  IN GEEN GEVAL ZIJN theLotter, OF ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN, EN ONZE RESPECTIEVELIJKE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, MEDEWERKERS, LICENTIEGEVERS, ONDERAANNEMERS EN/ OF AGENTEN VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES VAN GELD, GOODWILL, REPUTATIE, SPECIALE, INDIRECTE, DIRECTE, INCIDENTELE, BESTRAFFENDE OF BIJKOMENDE SCHADE DIE ZICH ONDER DEZE VOORWAARDEN MANIFESTEERT OF HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SITE, ZELFS ALS theLotter OP DE HOOGTE GESTELD IS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR BIJKOMENDE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.
  32.2.
  IN GEEN GEVAL IS DE TOTALE SAMENGEVOEGDE AANSPRAKELIJKHEID VAN theLotter, OF ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN, EN ONZE RESPECTIEVELIJKE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, LICENTIEGEVERS, ONDERAANNEMERS EN/ OF AGENTEN ONDER DEZE VOORWAARDEN GROTER DAN (I) HET (EVENTUELE) BEDRAG DOOR U AAN theLotter BETAALD VOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE BINNEN DE DRIE (3) MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE DATUM WAAROP GENOEMDE VORDERING IS ONTSTAAN; OF (II) $100 (HONDERD AMERIKAANSE DOLLAR).
 33. Vrijwaring.
  33.1.
  U gaat ermee akkoord om theLotter en onze gelieerde ondernemingen, en onze respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers en agenten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle vorderingen, schadevergoedingen, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot advocaatkosten) die voortvloeien uit: (i) uw gebruik of onvermogen tot gebruik van de Site; (ii) een geschil tussen u en een andere Gebruiker of Loterij Exploitant; of (iii) uw schending van de Site Voorwaarden.
 34. Verantwoord Kansspelen Beleid.
  34.1.
  theLotter stimuleert een verantwoordelijke houding ten aanzien van kansspelen, en in dit verband: (i) verbieden wij iedereen onder de leeftijd van 18 jaar een Account te registreren en onze Services te gebruiken; (ii) adviseren wij dat alle Gebruikers limieten stellen voor deelname aan Loterij Trekkingen; en (iii) raden wij niet aan dat Gebruikers zich tot Loterijen wenden als een bron van inkomsten of als een manier om schuld terug te verdienen. Als u denkt dat u gebruik maakt van onze diensten op een onverantwoordelijke manier, moedigen wij u aan om te stoppen met het gebruik van uw Account en dit te sluiten door gebruik te maken van de Site Tools die wij beschikbaar stellen op de Site.
  34.2.
  Als u zich zorgen maakt over uw deelname aan Loterijen, raden we u aan GamCare, een geregistreerde liefdadigheidsinstelling die informatie, advies en praktische hulp bij het aanpakken van de sociale gevolgen van gokken biedt, te raadplegen op: http://www.gamcare.org.uk/. GamCare biedt begeleiding, informatie en advies, evenals een forum en chatroom waar de deelnemers kunnen discussiëren, vragen stellen en advies geven.
 35. Duur en opzegging.
  35.1.
  Deze voorwaarden zijn van kracht tot theLotter ze beëindigd. theLotter heeft, naar eigen goeddunken, het recht om uw toegang tot de Site, of een deel daarvan, onmiddellijk op elk gewenst moment te beëindigen (inclusief, zonder enige beperking, voor een schending van de Site Voorwaarden). theLotter draagt geen aansprakelijk jegens u of een derde partij voor de beëindiging van de Site, of enig deel daarvan. Als u bezwaar heeft tegen enige voorwaarde van de Site Voorwaarden, of de daaropvolgende wijzigingen daarin, of op enige wijze ontevreden raakt over de Site, is uw enige mogelijkheid om direct het gebruik van de Site te staken. Bij beëindiging van deze Voorwaarden, zult u alle gebruik van de Site staken. Dit artikel 35 en de artikelen 2.3 (Taal), 9.4 (Groepsspel Prijsincasso) en 11 (Prijzen) tot en met 13 (Prijsincasso Service) (maar uitsluitend indien een prijs het gevolg is van een Bestelling door u gedaan vóór de beëindiging van deze voorwaarden), 21.3 (Restricties en Erkenningen), 25 (Intellectuele Eigendomsrechten), 26 (Onthullingen), 29 (Privacy), 31 (Garantiebepalingen), 32 (Beperking van aansprakelijkheid) en 33 (Vrijwaring ), 37 (Arbitrage en Betalingsgeschillen), 38 (Algemeen), en enige bepaling die naar haar aard zou moeten blijven bestaan, blijven ook na beëindiging van deze Voorwaarden van kracht.
 36. Toewijzing.
  36.1.
  Deze Voorwaarden en alle rechten en licenties hierin verstrekt, kunnen niet door u worden overgedragen of toegekend, maar kunnen worden toegekend door theLotter zonder beperking of kennisgeving aan u.
 37. Arbitrage en Betalingsgeschillen.
  37.1.
  Algemeen. Elke vordering of geschil die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden en/ of uw gebruik van de Site, zal uitsluitend worden beslecht door arbitrage in Londen, Engeland, in het Engels door een enkele bemiddelaar ("Bemiddelaar") van de Internationale Kamer van Koophandel ("ICC"), onder diens op dat moment geldende regels. U en theLotter gaan akkoord met het ICC in genoemde locatie als de exclusieve rechtbank voor het oplossen van eventuele vorderingen of geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden en/ of uw gebruik van de Site. Als u en theLotter niet binnen vijftien (15) dagen na de bemiddelingseis van de eisende partij overeenstemming kunnen bereiken over de keuze van de Bemiddelaar, zal de ICC de Bemiddelaar, die neutraal is ten aanzien van de partijen in geschil, benoemen. De Bemiddelaar is gebonden aan de bepalingen in deze Voorwaarden. Bij het nemen van een beslissing zal de Bemiddelaar de basis voor de beslissing schriftelijk weergeven, en de schriftelijke beslissing van de Bemiddelaar is bindend voor de partijen die bij de arbitragezaak betrokken zijn. Elk oordeel over de beloning kan worden ingediend en gehandhaafd in elke bevoegde rechtbank. Niettegenstaande het voorgaande, kan theLotter om dwangmaatregelen vragen in elke geschikte rechtbank. Elke partij draagt haar eigen juridische en andere kosten en uitgaven in verband met het ICC.
  37.2.
  Betalingsgeschillen. Als u een klacht of een geschil heeft met betrekking tot een betaling aan ons, door ons, of onder deze voorwaarden, ook met betrekking tot een Bestellingsprijs, Prijzen, Echt Geld, of enig Bonusgeld (een "Betalingsgeschil") bent u eerst verplicht om nadere gegevens over het Betalingsgeschil aan ons te verstrekken via onze Ondersteuningsservice en wij zullen commercieel gezien redelijke inspanningen leveren om zo snel mogelijk te reageren. U en theLotter komen hierbij overeen om in goed vertrouwen met elkaar samen te werken om het Betalingsgeschil in der minne te schikken.
 38. Algemeen.
  38.1.
  theLotter behoudt zich het recht voor om elk onderdeel van de site op elk gewenst moment te staken of te wijzigen. De Site Voorwaarden en de relatie tussen u en theLotter is onderwerpen aan en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales, zonder verwijzing naar diens principes met betrekking tot het conflictenrecht. U doet hierbij afstand van het recht op een juryrechtspraak of deelname aan een collectieve actie. Het VN-Verdrag inzake de internationale koop van roerende zaken is niet van toepassing op deze voorwaarden. De Site Voorwaarden zullen de volledige overeenkomst tussen u en theLotter met betrekking tot de Site vormen. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig wordt geacht door een bevoegde rechtbank, zal de ongeldigheid van deze bepaling geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden, die volledig van kracht zullen blijven. De ontheffing van enige voorwaarde in deze Voorwaarden wordt niet als een verdere of blijvende ontheffing van een dergelijke voorwaarde of enige andere voorwaarde beschouwd, en het verzuim van een partij om een recht of bepaling in het kader van deze voorwaarden te doen gelden, zal geen ontheffing zijn van dit recht of deze bepaling. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT EEN RECHTSVORDERING DIE U KUNT MAKEN ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SITE BINNEN EEN (1) JAAR NA DE ONTSTAANSOORZAAK MOET BEGINNEN. ANDERS WORDT DEZE RECHTSVORDERING PERMANENT GEBLOKKEERD.

Laatste update: oktober 2016